Projekt Comenius – Different cultures similar people „unity in diversity“

Ciele projektu

Cieľom aktivity je prispieť k implementácii Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho dedičstva. Základom projektu je zhoda so všeobecným rámcom a princípmi Lisabonskej zmluvy Európskej únie a Dohovoru o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov (20.10.2005); ciele sa týkajú poznávania a podporovania kultúrnej rozmanitosti, medzi kultúrneho dialógu a udržateľného rozvoja.

Projekt sa zameriava na prelomenie mechanizmov, ktoré vytvárajú predsudky medzi krajinami. Bude posilňovať a šíriť zväzky s Európskymi kultúrami prostredníctvom umenia.
Úlohou projektu je taktiež podporovať komunikáciu medzi etnikami a dialóg medzi kultúrami a náboženstvami, čo bude mať významný dopad na to, aby sa školy stali demokratickejšími a kompletnejšími.

Zámerom projektu je podporovať spoluprácu medzi partnerskými školami a súčasne aj krajinami, prispievať k propagácii kultúrneho dedičstva; k národnej a regionálnej rozmanitosti pristupovať s rešpektom a súčasne priniesť do popredia svetové kultúrne dedičstvo.

Projekt sa zameriava na zlepšenie spolupráce medzi partnerskými krajinami a medzinárodnými inštitúciami, ktoré sú kompetentné v oblasti vzdelávania a kultúry s ohľadom na rozmanitosť kultúr a s cieľom rozvíjať spolupôsobenie na podporu ochrany hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva.

Hlavným zámerom projektu je viesť jednotlivcov aby pristupovali k iným kultúram s rešpektom a porozumením, uznávali kultúrne bohatstvo a rozmanitosť, pozerali sa na kultúru ako na oblasť, kde sa dá tvoriť bez vyžadovania zdrojov a pestovať presvedčenie o nevyhnutnosti tvorenia ekonomickej a spoločenskej udržateľnosti.

Partnerské školy

Istanbul Ataturk Anadolu Lisesi
Turecko – Istanbul
www.istanbulataturklisesi.k12.tr

San Viator
Španielsko – Sopuerta
www.sanviator.com

Liceo Scientifico Statele „Galilei
Taliansko – Bitonto
www.lsgalilei.it

III Liceum Ogolnoksztalcace im. Boleslawa Prusa
Poľsko – Sosnewiec
www.prus.sosnowiec.pl

I. Bela Gimnazium, Informatikai Szakközepiskola,Kollegium, Altalanos Iskola es   Ovoda
Maďarsko – Szekszárd
www.ibela.hu

Gymnasium Kenzingen
Nemecko – Kenzingen
www.gymkenz.de

Uhisgumnaasium Kohtla-Jarve
Estónsko- Kohtla-Järve
http://www.kjug.edu.ee

LTP-LPP CAUCADIS
Francúzsko – VITROLLES
www.lycee-caucadis.com

GENERAL LYCEUM OF VELESTINO
Grécko – VELESTINO