Labakadémia

Dňa 11.10.2022 sa konalo v ŠD na Považskej 7 v Košiciach školské kolo Labakadémie, na ktorom sa zúčastnilo 97 žiakov III. ročníka a 13 žiakov IV. ročníka zo všetkých študijných odborov. Žiaci štvrtých ročníkov prezentovali seminárne práce, ktoré sú výsledkom absolvovania súvislej odbornej praxe v rôznych zdravotníckych zariadeniach, v očných optikách či v jedálňach základných alebo materských škôl. Výsledkom školského kola bolo vyhodnotenie najlepších seminárnych prác a určenie víťazov.

Za študijný odbor asistent výživy zvíťazila Polina Yudina s prácou na tému Mýty a pravdy vo výžive, za odbor farmaceutický laborant zvíťazila Zuzana Bašťanová s prácou na tému Čajovina a tinktúra na spanie, za odbor očný optik zvíťazila Ariana Molitorisová s prácou na tému Prenatálny vývoj oka, za odbor zdravotnícky laborant  zvíťazila za triedu IV. ZLA Natália Mrázová s prácou na tému Porovnanie diferenciálneho rozpočtu leukocytov na mikroskope a krvinkovom analyzátore a za triedu IV. ZLB zvíťazila Petra Kandríková s prácou  na tému Vaginálna cytológia, za odbor zubný asistent zvíťazila Michaela Grisníková s prácou na tému Interdentálne pomôcky. Všetkým žiakom blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov v štúdiu na našej škole.