DILATECH 2019

Dni laboratórnych technológií   04. 11. – 8. 11. 2019

Siedmy ročník Dní laboratórnych technológií DILATECH, prináša širokej verejnosti ukážku praktického využitia laboratórnych technológií a analytických metód jednotlivých odborov Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici v Košiciach. V programe sú zahrnuté interaktívne workshopy pre žiakov základných a stredných škôl, odborné prednášky pedagógov, ukážky prípravy liečiv, merania zraku a praktické ukážky analýz.

Témy DILATECH 2019

 • Katióny vo farbách
 • Zahrajme sa na sklárov
 • Svet buniek pod mikroskopom
 • Biochemické vyšetrenia
 • Stanovenie glykémie v krvi, v moči
 • Poznáš svoju krvnú skupinu?
 • Príprava liekových foriem (práškov, čapíkov)
 • Zloženie ľudského tela (workshop pre SŠ – meranie na prístrojoch)
 • Meranie optickými prístrojmi
 • Hygiena ústnej dutiny
 • Modelovanie korunkových častí zubov
 • Modelovanie, odlievanie zubov