DILATECH 2019

04. 11.– 8. 11. 2019

sprievodné podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku
Európskeho týždňa odborných zručností

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je každoročne organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Európsky týždeň odborných zručností je iniciatíva Európskej komisie. Jej cieľom je zvýšiť atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na podporu kvalitných zručností a pracovných miest. Zahŕňa podujatia v zúčastnených krajinách v celej Európe, ktoré sa konajú na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni.

Siedmy ročník Dní laboratórnych technológií DILATECH, prináša širokej verejnosti ukážku praktického využitia laboratórnych technológií a analytických metód jednotlivých odborov Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici v Košiciach. V programe sú zahrnuté interaktívne workshopy pre žiakov základných a stredných škôl, odborné prednášky pedagógov, ukážky prípravy liečiv, merania zraku a praktické ukážky analýz.

Témy DILATECH 2019

 • Katióny vo farbách
 • Zahrajme sa na sklárov
 • Svet buniek pod mikroskopom
 • Biochemické vyšetrenia
 • Stanovenie glykémie v krvi, v moči
 • Poznáš svoju krvnú skupinu?
 • Príprava liekových foriem (práškov, čapíkov)
 • Zloženie ľudského tela (workshop pre SŠ – meranie na prístrojoch)
 • Meranie optickými prístrojmi
 • Hygiena ústnej dutiny
 • Modelovanie korunkových častí zubov
 • Modelovanie, odlievanie zubov

Aktivity budú realizované v odborných laboratóriách.

Časový harmonogram aktivít – obsadenosť jednotlivých aktivít
Aktivity sa môžu ešte priebežne doplniť.

Pozvánka

Zaregistrujte sa Registračný formulár
Kontaktná adresa: buckova@szske.sk

Aktivita je zaregistrovaná na
http://www.tyzdenvedy.sk/podujatia-tvt.html?page_id=240