Výsledky prijímacích skúšok – diplomovaný optometrista (24. jún 2021) – aktualizované

P.č.Kód PSBody spoluBody BIOBody FYZPriemer
vysvedčenie
Kód
  1.326248026241PP
  2.321037724231PP
  3.314957527231,5PP
  4.319777528221,5PP
  5.326387423261,5PP
  6.322357124171PP
  7.329576920191PP
  8.311476923161PP
  9.323076819191PP
 10.318796713241PP
 11.325866619221,25PP
 12.321356517181PP
 13.319306317161PP
 14.329386218191,25PP
 15.315506217151PP
 16.314146122242,5PP
 17.324896023121,25PP
 18.317735925142PP
 19.320535915141PP
 20.318755820131,5PP
 21.316365812161PP
 22.315055721212,5PP
 23.314835718141,5PP
 24.327785720121,5PP
 25.313115712151PP
 26.328115715121PP
 27.314175411131PP
 28.313235316172PP
 29.323875321122PP
 30.321465214131,5PP
 31.32224521891,5NM
 32.314665113131,5NM
 33.321485116101,5NM
 34.311615111101NM
35.31372511291NM
 36.316914918162,5NM
 37.328714912121,5NM
 38.329314813152NM
 39.317464817112NM
 40.328414722153NM
 41.327834714132NM
 42.318374710121,5NM
 43.322704510152NM
 44.328024511142NM
45.32488411292NM
 46.317884015102,5NM
 47.313593913112,5NM
 48.328163914102,5NM
 49.322953812112,5NM
 50.317143813102,5NM
 51.32733381492,5NM
 52.320863711112,5NM
 53.321853711112,5NM
 54.31358361292,5NM
 55.31497299103NM
 56.31159431672N5
 57.32385361652,5N5
 58.31659354112N5
 59.31947311062.33N5
 60.32362301283N5
 61.32095301052,5N5
 62.3137230001N1
 63.3110620002N1
 64.3248820002N1

Vysvetlivky:

PP – prijatý po prijímacom konaní
NM – neprijatý pre nedostatok miesta
N1 – neprítomný
N5 – neprijatý (neprospel)
REZERVA – Miesta rezervované pre uchádzačov/uchádzačky, ktorým bol udelený náhradný termín podľa § 66 ods. 9 školského zákona.

Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka v šk.roku 2021/2022

Prosíme prijatých uchádzačov, ktorí potvrdili nástup do 1. ročníka, aby najneskôr do 18.6.2021 doručili na adresu školy:

  1. lekársky posudok splnenia zdravotných kritérií (v prípade, že už ste ho nedoručili škole),
  2. prehlásenie rodiča o zdravotnej spôsobilosti (v prípade, že už ste ho nedoručili škole),
  3. vyplnenú prihlášku na povinne voliteľné predmety,
  4. prehlásenie o zaočkovaní proti vírusovej hepatitíde typu B.

Žiadosť o vydanie ISIC kariet pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka: https://isic.sk/platbaskoly/

Prijatí uchádzači v odbore asistent výživy predložia pri nástupe zdravotný preukaz (vydaný ošetrujúcim lekárom).

V prípade otázok nás kontaktujte

telefonicky na t.č.: 055/622 11 89 (sekretariát školy)

alebo

emailom na adresu: skola@szske.sk

Diplomovaný optometrista

V nasledujúcom šk. roku 2021/2022 otvárame študijný odbor DIPLOMOVANÝ OPTOMETRISTA.

Prvý termín prijímacích skúšok sa uskutoční dňa 24. 6. 2021 (štvrtok).

Druhý termín sa uskutoční len v prípade nenaplnenia triedy v 1. termíne.

Prihlášky na štúdium sa zasielajú do 31. mája 2021.

Kritéria pre prijatie uchádzačov do I. ročníka si môžete pozrieť tu:

Informácie o nastúpení/nenastúpení na štúdium a možnosti odvolania voči neprijatiu na štúdium

Ak je uchádzač v zozname prijatých, zákonný zástupca uchádzača doručí našej škole potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium do 25. mája 2021!

Ak prijatý uchádzač nepotvrdí záujem o štúdium, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí. Dôležitým predpokladom takého kroku je fakt, že zákonný zástupca podá na riaditeľstvo školy do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium.

Riaditeľka strednej školy v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka, rezervuje miesto pre uchádzačov, ktorí sa zo závažných dôvodov (karanténa, iné dôvody) nemohli zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch (školský zákon § 66 bod 9).

Prijímacie skúšky – dôležitý oznam !!! (aktualizované)

1. Uchádzač odovzdáva pri prezentácií čestné vyhlásenie, ktoré obdržal spolu s pozvánkou. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané zákonným zástupcom.

2. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške

  • z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy, v ktorom uvedie aj s termín ukončenia izolácie v domácom prostredí alebo karantény. Po ukončení izolácie v domácom prostredí alebo karantény uchádzač odovzdá riaditeľovi strednej školy v deň konania prijímacej skúšky potvrdenie o karanténe od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne. Optimálne, ak si žiak zvolil 1.termín prijímacej skúšky, tak nasledujúci deň po skončení karantény a ak 2.termín prijímacej skúšky, tak dva dni po skončení karantény.
  • zo zdravotných dôvodov iných ako je izolácia v domácom prostredí alebo karanténa, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy. Zákonný zástupca ospravedlní žiaka najneskôr v deň konania prijímacej skúšky potvrdením od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

3. Rodičia nevstupujú počas prijímacích skúšok do budovy školy.

4. Maximálna doba trvania prijímacích skúšok (prezentácia, test SJL, prestávka, test BIO, alebo CHE) je 120 minút.

Informácia pre uchádzačov o štúdium

Dňa 26.4.2021 boli poštou odoslané pozvánky na I.II. termín prijímacieho konania, ktoré sa uskutočnia 3.5.202110.5.2021 v priestoroch našej školy. Vzhľadom na pandemickú situáciu bude prijímacie konanie realizované v oboch termínoch v časoch 8:00, 10:3013:00.

Bližšie inštrukcie nájdete v pozvánke.