Prezentácia školy na ZŠ Kežmarská 28 v Košiciach

29. mája 2024 vybraní žiaci 3. ročníka odborov asistent výživy a zdravotnícky laborant navštívili počas 1. vyučovacej hodiny Základnú školu Kežmarská 28 v Košiciach, kde v rámci kariérového poradenstva a „Hodiny povolaní“ predstavili žiakom 8. ročníka jednotlivé študijné odbory našej školy, predovšetkým odbor AV a ZL. 
Z malej kvapky krvi mali žiaci možnosť dať si orientačne vyšetriť krvnú skupinu žiakmi odboru ZL. Každý by mal poznať svoju krvnú skupinu a keďže mnohí ôsmaci svoju krvnú skupinu nepoznali, túto možnosť radi využili.

V. ročník konferencie „Deň ošetrovateľstva a rehabilitácie“

23. mája 2024 sa v spoločenskej miestnosti Kultúrno – spoločenského centra Južan na Smetanovej 4 v Košiciach konal V. ročník konferencie „Deň ošetrovateľstva a rehabilitácie“. Konferenciu organizovala Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40 v Košiciach v spolupráci s Regionálnou komorou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Košice II na čele s jej prezidentskou Mgr. Ivetou Fabianovou. Garantom podujatia bola riaditeľka Strednej zdravotníckej školy, Kukučínova 40 – PhDr. Anna Hencovská, MBA.
Na podujatí sa zúčastnili námestníčky, vedúce sestry úsekov ošetrovateľstva a vedúce fyzioterapeutky z rôznych zdravotníckych zariadení, žiaci vyššieho odborného štúdia v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný fyzioterapeut, z ktorých deväť malo možnosť prezentovať svoje absolventské práce. Odborné prednášky odprezentovali aj dve sestry z praxe a absolventka študijného odboru podológia. Vystúpili tam so svojimi príspevkami aj dvaja žiaci zo stredných zdravotníckych škôl v Michalovciach a Rožňave. Z našej školy na podujatí vystúpila žiačka 3. ročníka odboru asistent výživy KAROLÍNA KOREČKOVÁ s príspevkom na tému „Výživa športovcov v dorasteneckom veku“. 
Ďakujeme za pozvanie a za možnosť zúčastniť sa prednášok na zaujímavé témy z oblastí zdravotníctva. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Účelové cvičenie žiakov II. ročníka

Dňa 4.6. 2024 sa uskutočnilo  štvrté účelové cvičenie  pre žiakov 2. ročníka. Cieľom cvičenia bolo upevniť a rozšíriť vedomosti z učiva ochrana  života a zdravia. Obsah tvorili vhodne zostavené celky v nasledujúcich blokoch: zdravotnícka príprava, riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, pohyb a pobyt v prírode, požiarna ochrana. Zmena oproti plánu z dôvodu nepriaznivého počasia bola v mieste konania účelového cvičenia. Veľmi nepriaznivé počasie nám prekazilo prechádzku na Horný Bankov  a tak sme sa presunuli do budovy SZŠ na Moyzesovej ul.  Tam žiaci absolvovali praktický výcvik na stanovištiach v triedach a telocvični. V rámci požiarnej výchovy p. Štefan Nevelös – požiarny technik urobil pre žiakov zaujímavú prednášku s možnosťou vyskúšať si používanie hasiaceho prístroja.   Určené úlohy a ciele boli splnené.

Majáles v Hawai štýle

Niekedy nemusíme cestovať ďaleko, aby sme si vychutnali hawajské slnečné popoludnie.

Tento  veselý zážitok pre nás do tretice pripravili študenti zo ŠP na školskom dvore dňa 16.mája 2024. Žiaci sa spoločne s učiteľmi zabávali v rytme disco hitov DJ – p.prof.Matta. V altánku bolo pripravené svieže ovocné a sladko-slané občerstvenie. Veríme, že sa všetci výborne zabavili a budú v dobrom spomínať na nezabudnuteľný hawajský zážitok.

Účelové cvičenie žiakov I. ročníka

Dňa 5.6.2024 sa uskutočnilo účelové cvičenie pre žiakov I. ročníkov. Zraz žiakov bol pred štadiónom Lokomotívy, odkiaľ sme sa spoločne presunuli do rekreačnej oblasti Horný Bankov. Podľa stanoveného plánu si žiaci svoje vedomosti a zručnosti otestovali na pripravených stanovištiach, či už zo zdravotnej prípravy, orientácie v prírode alebo civilnej ochrany a z dopravnej výchovy.

Účelové cvičenie sme ukončili vyhodnotením a presunom k štadiónu Lokomotívy, kde bol daný rozchod.

Exkurzia – Košická Záchranka

V dňoch 23.5. a 7.6. sa žiaci II.ZL a II.ZuA zúčastnili  na exkurzii  na Košickej Záchranke. Privítala nás pani záchranárka Bc. Eva Vargová, ktorá  nás voviedla do „sveta záchranárov“.

Vysvetlila nám celý systém fungovania záchrannej služby od prijatia pokynu na výjazd sanitky Krajským operačným strediskom- 155  až po ukončenie výjazdu a záverečné hlásenie o ňom. Po prijatí pokynu na výjazd je povinná sanitka opustiť záchrannú stanicu do 2 minút, ale nie je definovaný čas, dokedy má prísť na miesto určenia. V optimálnom prípade je to 15 minút. Objasnila nám potrebu, aby aj laici vedeli poskytovať prvú pomoc, nakoľko v boji o život ide o každú minútu a neokysličenie mozgu v trvaní  3 až 5 minút znamená jeho nezvratné poškodenie.

Pani záchranárka nám ukázala sanitku pripravenú na výjazd, predviedla nám kompletné vybavenie sanitky. Do sanitky sme mohli vstúpiť a vidieť jednotlivé prístroje napr. EKG, dýchací prístroj, odsávací prístroj. Videli sme fixačné pomôcky, vaky na fixáciu pacientov, ampulky s liekmi, obväzy, striekačky aj vybavenie záchranárskych vakov. Predviedla nám aj úplne novú sanitku, ktorá ešte len čaká na svoj prvý výjazd a má podstatné vylepšenia. V závere exkurzie nám porozprávala zaujímavosti, ktoré sa týkajú práce záchranárov.

Patrí jej veľké ďakujem.

English Days

V dňoch od 21.5.2024 do 23.5.2024, v čase praktických maturitných skúšok, žiaci prvých a tretích ročníkov sa zúčastnili akcie English Days. V utorok a vo štvrtok žiaci tretích ročníkov navštívili historické centrum Košíc, kde sprevádzali svojich spolužiakov v anglickom jazyku. Žiaci prvých ročníkov sa v stredu stretli v priestoroch školského internátu na Považskej ulici, kde mohli predstaviť svoje herecké zručnosti. Podľa vyžrebovaného žánru pripravili scénky z rôznych filmov. Za skvelé herecké výkony dostali aj ozajstné herecké odmeny.

Živá knižnica

Dňa 21. 5. 2024 sa naša trieda, spolu so všetkými žiakmi druhého ročníka zúčastnila veľmi zaujímavej školskej aktivity. Aktivitu s názvom ,,Živá knižnica“ pripravilo pre nás občianske združenie Mareena, ktorého víziou je aby Slovensko sa stalo bezpečným a dôstojným domovom pre všetkých bez ohľadu na národnosť, etnickú a náboženskú príslušnosť. V školskom internáte sme sa stretli s ľuďmi, ktorí pochádzali z viacerých krajín – Veľkej Británie, Belgicka, Ukrajiny a z afrického Beninu. Rozdelili sme sa do 4 skupín, po 20 minútach sme postupne prechádzali jednotlivými stanoviskami. Na každom stanovisku náš čakala ,,živá kniha“ v podobe jedného zo 4 cudzincov. Porozprávala nám niečo o svojom živote a taktiež sme sa dozvedeli, prečo si vybrali život práve v našej krajine. Mali sme skvelú možnosť precvičiť si anglický jazyk priamo v praxi, čo sa mnohým z nás veľmi páčilo. Zahrali sme si rôzne kvízy a dozvedeli sme sa veľa nových informácií. Celé toto podujatie bolo spojené aj s prebiehajúcimi English Days na našej škole  a všetci sme si takto strávený čas veľmi užili.

Vivien Sokolová, II. FL

Župné dni 2024

Dňa 17.5. sme sa zúčastnili Župných dní Košického samosprávneho kraja, ktoré sa konali v Košiciach pri príležitosti stého výročia založenia prvej Košickej veľžupy. Širokej verejnosti sme predstavili jednotlivé odbory 4 – ročného denného štúdia prostredníctvom ukážok z ich budúceho povolania.

Žiaci z odboru zdravotnícky laborant ponúkali možnosť orientačného vyšetrenia krvných skupín z malej kvapky krvi. Vyšetrenie ocenili hlavne tí, ktorí svoju skupinu doposiaľ nepoznali. Nechýbala ani edukácia návštevníkov o dôležitosti a význame vyšetrenia krvných skupín.

                V odbore farmaceutický laborant mali žiačky pripravené rôzne ukážky prípravy mastí a pleťových vôd a tiež ochutnávku niektorých rastlinných drog. Jednotlivé prípravky ako napr. rumančeková a levanduľová pleťová voda, etakridínové mydlo, eukalyptová, rakytníková či gáfrová masť boli v ponuke aj pre návštevníkov a boli pripravené priamo v našich laboratóriách.

Odbor očný optik testoval akomodáciu, astigmatizmus, farebné videnie, binokulárne videnie a kontrastnú citlivosť pomocou prístroja Visiotest.

Nechýbal ani odbor zubný asistent, ktorého žiačky inštruovali návštevníkov o správnych technikách čistenia chrupu, taktiež informovali verejnosť o pomôckach, ktoré by mali byť ich každodennou súčasťou.

Budúce asistentky výživy sa zamerali na vyšetrenie telesného tuku pomocou špeciálneho prístroja, oboznámili tiež návštevníkov o rôznych druhoch soli, sladidlách a ich účinkoch na zdravie. Popisovali jednotlivé diéty a ponúkali aj vlastnoručne pripravené keksíky (dia, bezlepkové, melasové, horolezecké, vanilkové).

Bol to nádherný deň plný nových zážitkov a skúseností. Žiaci ocenili hlavne prácu s ľuďmi, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou ich budúceho povolania.