Slávnostná benefícia pri príležitosti 100. výročia  otvorenia prvej Štátnej nemocnice v Košiciach

21. júna 2024 sa uskutočnila v Dome umenia v Košiciach slávnostná benefícia pri príležitosti 100. výročia  otvorenia prvej Štátnej nemocnice v Košiciach. Slávnostnú benefíciu pozdravil prezident SR pán Peter Pellegrini, prezident SR pán Rudolf Schuster, ministerka zdravotníctva pani Zuzana Dolinková.

Slávnostnej benefície sa zúčastnili aj ďalší ministri vlády SR, poslanci a významné osobnosti mesta  a akademickej obce.

Strednej zdravotníckej škole, Moyzesova 17, Košice  bola pri tejto významnej príležitosti riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. Ľuboslavom Beňom, PhD, MPH udelená medailaďakovný list za dlhoročnú vynikajúcu spoluprácu so školou a kvalitnú prípravu študentov vo všetkých aktivovaných  medicínsko–technických odboroch.

Mnohí absolventi našej školy aj v súčasnosti pracujú v UNLP Košice na rôznych postoch a veríme, že naši absolventi nájdu v budúcnosti uplatnenie práve v tejto inštitúcii so 100-ročnou tradíciou.

Ocenenie za školu prevzala pani PhDr. Viera Rusinková.