Výsledky prijímacích skúšok – PKŠ a VOŠ (24. jún 2024)


Vypísaný zápisný lístok je potrebné zaslať na e-mailovú adresu: skola@szske.eu do stredy 26.6.2024 (vrátane). Po doručení zápisného lístka Vám bude vyhotovené a zaslané rozhodnutie o prijatí na štúdium.