Prezentácia školy na ZŠ Kežmarská 28 v Košiciach

29. mája 2024 vybraní žiaci 3. ročníka odborov asistent výživy a zdravotnícky laborant navštívili počas 1. vyučovacej hodiny Základnú školu Kežmarská 28 v Košiciach, kde v rámci kariérového poradenstva a „Hodiny povolaní“ predstavili žiakom 8. ročníka jednotlivé študijné odbory našej školy, predovšetkým odbor AV a ZL. 
Z malej kvapky krvi mali žiaci možnosť dať si orientačne vyšetriť krvnú skupinu žiakmi odboru ZL. Každý by mal poznať svoju krvnú skupinu a keďže mnohí ôsmaci svoju krvnú skupinu nepoznali, túto možnosť radi využili.