Účelové cvičenie žiakov I. ročníka

Dňa 5.6.2024 sa uskutočnilo účelové cvičenie pre žiakov I. ročníkov. Zraz žiakov bol pred štadiónom Lokomotívy, odkiaľ sme sa spoločne presunuli do rekreačnej oblasti Horný Bankov. Podľa stanoveného plánu si žiaci svoje vedomosti a zručnosti otestovali na pripravených stanovištiach, či už zo zdravotnej prípravy, orientácie v prírode alebo civilnej ochrany a z dopravnej výchovy.

Účelové cvičenie sme ukončili vyhodnotením a presunom k štadiónu Lokomotívy, kde bol daný rozchod.