Hodina kódu

Podujatie Hodina kódu sa uskutočňuje každý rok počas Týždňa informatiky. V roku 2022 to bolo od  5. do 11. decembra. Týždeň informatiky sa koná na počesť narodenín počítačovej priekopníčky admirálky Grace Murray Hopperovej, ktorá sa narodila 9. decembra 1906.

Grace Hopperová, ako jedna z prvých programátorov počítača Harvard Mark I,  sa stala priekopníčkou počítačového programovania. Propagovala a spopularizovala myšlienku strojovo nezávislých programovacích jazykov, čo viedlo k vývoju COBOLu, ktorý sa  používa dodnes.

Cieľom hodiny kódu je rozvíjať digitálne zručnosti a logické myslenie. Toto podujatie celosvetovo pripravuje nezisková organizácia Code.org, pričom na Slovensku ju zastrešuje spoločnosť Microsoft.

V tomto týždni si žiaci mohli vyskúšať základy programovania hravou formou. Každý, kto úspešne dokončil aspoň jednu z dostupných lekcií, automaticky získal medzinárodný certifikát o absolvovaní Hodiny kódu.

Aj žiaci našej školy sa na hodinách informatiky zapojili do týchto aktivít vytváraním jednoduchých hier, ktoré si prostredníctvom QR kódu odskúšali v mobile.

Najlepšie hry budú zverejnené na stiahnutie na https://www.facebook.com/Moyzeska