Expert

Dňa 30. novembra 2022 sa naša škola zapojila do celoslovenskej
súťaže EXPERT.
59 študentov 1. – 4.ročníka našej školy súťažilo online v 6 témach:
Do you speak English?, Od Dunaja k Tatrám, Svetobežník,
Mozgolamy, Góly, body, sekundy, Tajomstvá prírody.

• Kto sa zaradil medzi 25 % najúspešnejších v niektorej zo súťažných tém, získal Diplom EXPERT NA TÉMU.
• Súťažiaci, ktorý sa zaradil medzi 25 % najúspešnejších v celkovom poradí vo svojej kategórii, získal Diplom TOP EXPERTA.
• 3% najúspešnejších súťažiacich v témach alebo v celkovom poradí dostali okrem diplomov a pera aj vecnú cenu –
buď tričko EXPERT, alebo spoločenskú hru.
• Ostatní súťažiaci získali Účastnícky diplom a pero.
V tomto ročníku sa do súťaže zapojilo 11796 žiakov zo 714 škôl z celého Slovenska.

V kategórii EXPERT O12 pre 1.a 2.roč.SOŠ sa súťaže zúčastnilo 1602 študentov, v kategórii EXPERT O34 pre 3.a 4.ročník SOŠ súťažilo 1193 študentov.

Z našich študentov sa v dvoch témach najlepšie umiestnili a patria medzi 25% najúspešnejších súťažiacich v oboch témach a získavajú diplom TOP EXPERT na škole:

Ema Fečková, IV.ZLB celkove 67.miesto
Marek Holotňák, II.FL, celkove 112.miesto
Vanessa Serafinová, III.ZL, celkove 113. miesto
Emma Horváthová, III.ZL, celkove 124. miesto
Róbert Biskup, II.FL, celkove 129. miesto
Marek Matfiak, II.FL, celkove 145. miesto
Žofia Oleňová, II.ZuA, celkove 170. miesto
Marianna Vidová, I.ZL celkove 177. miesto
Lucia Gavulová, III.FL, celkove 226. miesto
Samuel Výrostek, IV.ZLA, celkove 236.miesto
Karin Šturmanová I.ZuA, celkove 298. miesto
Tobias Klinga, I.FL, celkovo 315. miesto

Medzi 25 % najúspešnejších v celkovom poradí vo svojej kategórii, získali Diplom TOP EXPERT na danú tému.
Z našej školy medzi nich patrili:

Žofia Oleňová, II.ZuA, 1. miesto, v kategórii Od Dunaja k Tatrám
Timea Šebestová, , II.ZuA, 8. miesto, v kategórii Od Dunaja k Tatrám
Marianna Vidová, I.ZL, 9. miesto v kategórii Mozgolamy
Sandra Dvorščáková, III.FL, 10. miesto v kategórii , Od Dunaja k Tatrám,
Samuel Výrostek IV.ZLB, 12. miesto v kategórii Mozgolamy,
Lucia Gavulová, III.FL, 13. miesto v kategórii , Od Dunaja k Tatrám,
Marek Matfiak, II.FL, 15.miesto v kategórii Mozgolamy,
Róbert Biskup, II.FL, 16. miesto v kategórii Tajomstvá prírody,
Noémi Kovalčíková III.ZL, 24. miesto v kategórii Tajomstvá prírody,
Vanessa Serafinová, III.ZL, 26. miesto v kategórii Tajomstvá prírody,
Veronika Ziburová, I.FL, 31. miesto v kategórii Tajomstvá prírody,
Ema Fečková, IV.ZLB, 41. miesto v kategórii Do you speak English? a 75. miesto v kategórii Mozgolamy,
Claudia Tereková, III. OO, 47. miesto v kategórii Tajomstvá prírody,
Sára Pudelská, III. OO, 56. miesto v kategórii Tajomstvá prírody,
Emma Horváthová, III.ZL, 67. miesto v kategórii Tajomstvá prírody, a 124. miesto v kategórii Do you speak English?,
Tobias Klinga, I.FL, 73. miesto v kategórii Mozgolamy,
Juliana Kundrátová, II.ZL, 71. miesto v kategórii Mozgolamy,
Nina Barnová, II. ZuA, , 72. miesto v kategórii Tajomstvá prírody,
Marek Matfiak, II.FL, 74. miesto v kategórii Tajomstvá prírody, a 77. miesto v kategórii Svetobežník,
Lukáš Švábovský, II,FL, 76. miesto v kategórii Tajomstvá prírody,
Emma Ondečková, , II,FL, 87. miesto v kategórii Tajomstvá prírody,
Miroslava Palečková, III.FL, 85. miesto v kategórii Mozgolamy,
Paula Horváthová, III.FL, 88. miesto v kategórii Mozgolamy,
Nikola Koščáková, II. ZuA, 102. miesto v kategórii Tajomstvá prírody,
Karin Šturmanová I.ZuA, 112. miesto v kategórii Do you speak English?,
Michaela Chovanová. I.FL, 132. miesto v kategórii Do you speak English?,

Úspešným riešiteľom blahoželáme

Hodina kódu

Podujatie Hodina kódu sa uskutočňuje každý rok počas Týždňa informatiky. V roku 2022 to bolo od  5. do 11. decembra. Týždeň informatiky sa koná na počesť narodenín počítačovej priekopníčky admirálky Grace Murray Hopperovej, ktorá sa narodila 9. decembra 1906.

Grace Hopperová, ako jedna z prvých programátorov počítača Harvard Mark I,  sa stala priekopníčkou počítačového programovania. Propagovala a spopularizovala myšlienku strojovo nezávislých programovacích jazykov, čo viedlo k vývoju COBOLu, ktorý sa  používa dodnes.

Cieľom hodiny kódu je rozvíjať digitálne zručnosti a logické myslenie. Toto podujatie celosvetovo pripravuje nezisková organizácia Code.org, pričom na Slovensku ju zastrešuje spoločnosť Microsoft.

V tomto týždni si žiaci mohli vyskúšať základy programovania hravou formou. Každý, kto úspešne dokončil aspoň jednu z dostupných lekcií, automaticky získal medzinárodný certifikát o absolvovaní Hodiny kódu.

Aj žiaci našej školy sa na hodinách informatiky zapojili do týchto aktivít vytváraním jednoduchých hier, ktoré si prostredníctvom QR kódu odskúšali v mobile.

Najlepšie hry budú zverejnené na stiahnutie na https://www.facebook.com/Moyzeska