Samuel Výrostek – ocenený žiak

Oblasť oceňovania – úspechy v regionálnych, celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach:

  • Stredoškolská odborná činnosť:

2020/2021 – 2. miesto v školskom kole;  úspešný riešiteľ v krajskom kole

2021/2022 – 1. miesto v školskom kole; 1. miesto v odbore 04-Biológia v krajskom kole

      – úspešný riešiteľ v odbore 04-Biológia v celoštátnom kole

  • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2020/2021 – 1. miesto v kategórii B v školskom kole; 4. miesto v kategórii B v krajskom kole
  • Pravidelne sa zapája do matematickej olympiády (1., 2., 4. ročník – riešiteľ, školské kolo) a ďalších matematických súťaží:

2021/2022  Matematický klokan – 22. miesto v kategórii Junior O34 (z 1079 zapojených)  – najúspešnejší z našich študentov;

Expert – úspešný riešiteľ – 20% najlepších; iBobor – úspešný riešiteľ