2021

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Školské lavice a stoličky“
Dátum zverejnenia: 18.8.2022
Výzva na predloženie ponuky -“Školské lavice a stoličky”
Príloha k výzve -“Školské lavice a stoličky”


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Biochemické sety“
Dátum zverejnenia: 19.7.2022
Výzva na predloženie ponuky -“Biochemické sety”
Príloha k výzve -“Biochemické sety”


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Spracovanie miezd 2022“
Dátum zverejnenia: 21.1.2022
Výzva na predloženie ponuky -“Spracovanie miezd 2022”


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Interaktívne tabule“
Dátum zverejnenia: 30.12.2021
Výzva na predloženie ponuky -“Interaktívne tabule”


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Nábytok – archív“
Dátum zverejnenia: 30.12.2021
Výzva bola k dňu 7.1.2022 zrušená!


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Antigénové testy“
Dátum zverejnenia: 20.12.2021
Výzva na predloženie ponuky -“Antigénové testy”


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„UV lampa – polymerizačná“
Dátum zverejnenia: 8.12.2021
Výzva na predloženie ponuky -“UV lampa – polymerizačná”


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Projektory“
Dátum zverejnenia: 3.12.2021
Výzva na predloženie ponuky -“Projektory”


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„MS Office 2021“
Dátum zverejnenia: 3.12.2021
Výzva na predloženie ponuky -“MS Office 2021”


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Spotrebný materiál pre histológiu“
Dátum zverejnenia: 1.12.2021
Výzva na predloženie ponuky -“Spotrebný materiál pre histológiu”
Príloha k výzve -“Spotrebný materiál pre histológiu”


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Dodávka elektrickej energie 2022“
Dátum zverejnenia: 1.12.2021
Výzva na predloženie ponuky -“Dodávka elektrickej energie 2022”
Príloha k výzve -“Dodávka elektrickej energie 2022”


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Zubolekársky spotrebný materiál“
Dátum zverejnenia: 19.11.2021
Výzva na predloženie ponuky -“Zubolekársky spotrebný materiál”
Príloha k výzve -“Zubolekársky spotrebný materiál”


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Farmaceutické suroviny“
Dátum zverejnenia: 19.11.2021
Výzva na predloženie ponuky -“Farmaceutické suroviny”
Príloha k výzve -“Farmaceutické suroviny”


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Chemikálie“
Dátum zverejnenia: 19.11.2021
Výzva na predloženie ponuky -“Chemikálie”
Príloha k výzve -“Chemikálie”


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Laboratórny spotrebný materiál“
Dátum zverejnenia: 19.11.2021
Výzva na predloženie ponuky -“Laboratórny spotrebný materiál”
Príloha k výzve -“Laboratórny spotrebný materiál”


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
Nákup počítačov a monitorov“
Dátum zverejnenia: 16.11.2021
Výzva na predloženie ponuky -„Nákup počítačov a monitorov

Príloha č.1 k výzve – „Návrh na plnenie kritérií“

Príloha č.2 k výzve – „Kúpna zmluva“


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
Nákup šatňových skriniek“
Dátum zverejnenia: 5.11.2021
Výzva na predloženie ponuky -„Nákup šatňových skriniek”

Príloha č.1 k výzve – „Nákup šatňových skriniek“

Príloha č.2 k výzve – „Nákup šatňových skriniek“

Výzva na predloženie ponuky – „Nákup šatňových skriniek“ – doplnok


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
Regály na mieru“
Dátum zverejnenia: 25.10.2021
Výzva na predloženie ponuky -“„Regály na mieru”

Výzva na predloženie ponuky – „Regály na mieru” – doplnok

Príloha k výzve – „Regály na mieru“


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Manuálny – ručný brus
Dátum zverejnenia: 20.10.2021
Výzva na predloženie ponuky -“„Manuálny – ručný brus“. – vyžiadanie cenovej ponuky”


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
Nákup SSD DISKOV – vyžiadanie cenovej ponuky
Dátum zverejnenia: 18.10.2021
Výzva na predloženie ponuky -“Nákup SSD DISKOV – vyžiadanie cenovej ponuky”


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Nákup tabletov“
Dátum zverejnenia: 14.10.2021
Výzva na predloženie ponuky -“Nákup tabletov”
Príloha k výzve -“Nákup tabletov”


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Nákup učebníc a kníh“
Dátum zverejnenia: 14.10.2021

Výzva na predloženie ponuky -“Nákup učebníc a kníh”
Príloha k výzve -“Nákup učebníc a kníh”


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Rokovacia stolička s pultíkom a úložným priestorom“
Dátum zverejnenia: 22.9.2021
Výzva na predloženie ponuky -“Rokovacia stolička s pultíkom a úložným priestorom


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Nákup učebníc.“
Dátum zverejnenia: 16.9.2021

Výzva na predloženie ponuky -“Nákup učebníc”
Príloha k výzve -“Nákup učebníc”


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Prieskum trhu – stanovenie predpo hodnoty zákazky – Dodanie a pokládka podlahových krytín.“
Dátum zverejnenia: 21.6.2021
Výzva na predloženie ponuky -“Prieskum trhu – stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky – Dodanie a pokládka podlahových krytín”


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Komplexné spracovanie mzdovej a personálnej agendy“
Dátum zverejnenia: 20.1.2021
Výzva na predloženie ponuky -„Komplexné spracovanie mzdovej a personálnej agendy“


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Dezinfekcia priestorov školy“
Dátum zverejnenia: 14.1.2021
Výzva na predloženie ponuky -„Dezinfekcia priestorov školy“
Príloha č.1 k výzve -„Dezinfekcia priestorov školy“
Príloha č.2 k výzve -„Dezinfekcia priestorov školy“
Príloha č.3 k výzve -„Dezinfekcia priestorov školy“