2021

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Komplexné spracovanie mzdovej a personálnej agendy“
Dátum zverejnenia: 20.1.2021
Výzva na predloženie ponuky -“Komplexné spracovanie mzdovej a personálnej agendy”


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Dezinfekcia priestorov školy“
Dátum zverejnenia: 14.1.2021
Výzva na predloženie ponuky -“Dezinfekcia priestorov školy”
Príloha č.1 k výzve -“Dezinfekcia priestorov školy”
Príloha č.2 k výzve -“Dezinfekcia priestorov školy”
Príloha č.3 k výzve -“Dezinfekcia priestorov školy”