Adam Palenčár

1. miesto a cena dekana PriF UK za najlepšiu teoretickú časť – Celoštátne kolo 51. ročníka Chemickej olympiády 2015, kategória EF ( 1.– 4. marec 2015, Nitra)

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva 20. novembra 2014 získal ocenenie a poďakovanie za angažovanosť v mimoškolskej činnosti od predsedu KSK Zdenka Trebuľu.
Adam Palenčár reprezentoval školu v chemických súťažiach na rôznych úrovniach. Obsadil 1. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády – kategória B. Svojimi prácami zaujal poslucháčov na rôznych fórach, čo dokazujú aj jeho najvýznamnejšie úspechy v školskom roku 2013/2014. Reprezentoval školu v celoslovenskom kole 50. ročníka Chemickej olympiády, v kategórii EF obsadil 3. miesto a získal Cenu dekana za najlepšiu teoretickú časť práce.

Zdroj: http://web.vucke.sk/sk/kompetencie/skolstvo/aktuality/ocenenie-najlepsich-studentov-z-celeho-kraja-2.html