„Výmena odborov“

22.6.2012 v rámci komunity školy zorganizovali mladí lídri projekt pre II. ročníky s názvom „Výmena odborov“. Cieľom bolo zapojiť študentov II. ročníkov do príprav a tvorby materiálov – informácií o svojom vlastnom odbore, osvojiť si prezentačné zručnosti, prezentovať informácie (teoreticky aj prakticky) ostatným odborom, získať nové informácie a vedomosti o ostatných odboroch a takto znížiť „rivalitu“ medzi študentmi jednotlivých odborov. A tak študenti každého odboru navštívili učebne a laboratória zvyšných odborov, počúvali teóriu o podstate každého odboru prostredníctvom prezentácií a vzorových materiálov aj prakticky skúšali – u AV pripraviť jedlo (raňajky, obed, večera) súvisiace s diétou č. 6 (diéta s nízkym obsahom bielkovín), u ZL pracovali s preparátmi v rámci histológie, hematológie a mikrobiológie, u FL vyrábali čapíky a pracovali s čajovinami. Príprava zástupcov odborov bola naozaj na vysokej úrovni a preto aj „návštevníci“ z ostatných odborov vyjadrili svoju spokojnosť a potvrdili, že projekt mal zmysel a naozaj spoznali mnoho zaujímavostí o ostatných odboroch.