Živá knižnica

Dňa 21. 5. 2024 sa naša trieda, spolu so všetkými žiakmi druhého ročníka zúčastnila veľmi zaujímavej školskej aktivity. Aktivitu s názvom ,,Živá knižnica“ pripravilo pre nás občianske združenie Mareena, ktorého víziou je aby Slovensko sa stalo bezpečným a dôstojným domovom pre všetkých bez ohľadu na národnosť, etnickú a náboženskú príslušnosť. V školskom internáte sme sa stretli s ľuďmi, ktorí pochádzali z viacerých krajín – Veľkej Británie, Belgicka, Ukrajiny a z afrického Beninu. Rozdelili sme sa do 4 skupín, po 20 minútach sme postupne prechádzali jednotlivými stanoviskami. Na každom stanovisku náš čakala ,,živá kniha“ v podobe jedného zo 4 cudzincov. Porozprávala nám niečo o svojom živote a taktiež sme sa dozvedeli, prečo si vybrali život práve v našej krajine. Mali sme skvelú možnosť precvičiť si anglický jazyk priamo v praxi, čo sa mnohým z nás veľmi páčilo. Zahrali sme si rôzne kvízy a dozvedeli sme sa veľa nových informácií. Celé toto podujatie bolo spojené aj s prebiehajúcimi English Days na našej škole  a všetci sme si takto strávený čas veľmi užili.

Vivien Sokolová, II. FL