Prednáška – Crohnova choroba

Dňa 16.5.2024 na pôde školy prebehla prednáška pre žiakov 3. a 4. ročníka odboru asistent výživy vykonaná zdravotníkom a zároveň stomickým pacientom na tému Crohnova choroba.
Žiakom boli priamo z pacientových úst poskytnuté informácie o chorobe, diagnostike, priebehu ochorenia, liečbe, stravovaní a komplikáciách uvedeného ochorenia. Mohli si na sebe vyskúšať, aké to je mať stomické vrecko. Prednáška im ostala v pamäti, opakovane sa k nej otázkami vracajú.