Školské kolo súťaže Mladý digitálny Európan

Dňa 15. mája 2024 sa 32 žiakov našej školy zapojilo do školského kola celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov 2. a 3. ročníka stredných škôl „Mladý Digitálny Európan“

Test prostredníctvom tridsiatich rôzne náročných úloh mapoval znalosti žiakov z oblasti histórie a súčasnosti Európskej únie.

Realizátorom súťaže je NIVAM v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Žilinskou univerzitou v Žiline.

Výsledky školského kola:

1.miesto:            Biskup Róbert, III. FL

2. miesto:            Grejtáková Sára, Revajová Nikola, Siman Šimon, II. FL 

3. miesto:            Bakalárová Anna Mária, II. FL, Orosová Gréta , II. ZuA, Szabo Erik, II. FL     

Všetkým zapojeným žiakom ďakujeme a najúspešnejším žiakom blahoželáme!