Mladý Európan

Dňa 18. 4. 2024 sa traja študenti našej školy – Róbert Biskup, Adela Galandová  z III. FL a Boglárka Šmajdová z III. ZL,  zúčastnili regionálneho kola súťaže Mladý Európan 2024 v priestoroch hotela Ambassador.

19. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan vyhlasuje Zastúpenie Európskej komisie v SR, regionálne kolá súťaže realizujú centrá Europe Direct na Slovensku.

Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže bolo odovzdanie projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Belgicku alebo Maďarsku, krajine, ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2024. Projekt, ktorý naši študenti vypracovali o Maďarsku, patril medzi najlepšie projekty a získal v hodnotení plný počet bodov.

Cieľom súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie. Súťaž pozostávala z troch kôl. Prvé kolo obsahovalo úlohy zamerané na históriu, geografiu, politiku a ekonomiku EÚ. Druhé kolo testovalo mediálnu gramotnosť a kritické myslenie súťažiacich. V tomto kole bol náš tím na druhom mieste. Nosnou témou tretieho kola boli znalosti o osobnostiach, najvýznamnejších pamätihodnostiach a zaujímavostiach EÚ. V celkovom hodnotení naši študenti obsadili 9. miesto.

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!