Odborná exkurzia v Bardejovských kúpeľoch spojená s prednáškou

Dňa 24.4.2024 sa žiaci 3. a 4. ročníka študijného odboru asistent výživy zúčastnili exkurzie v zariadeniach Bardejovských kúpeľov. Nutričná terapeutka žiakom bližšie priblížila a názorne ukázala prácu nutričného terapeuta v kúpeľnom zariadení. Následne sa nám venovali z marketingového oddelenia. Pripravili si pre nás pútavú prednášku z histórie kúpeľov a previedli nás zariadeniami kúpeľov. Exkurziu sme zavŕšili prednáškou o účinkoch minerálnych vôd spojenú s následnou degustáciou.