Človek a jeho zdravie

Zdravie je ako perla v mori, ktorú treba chrániť, ak sme zdraví, nechýba nám nič ku šťastiu.“

Týmto citátom sme 16. 5. 2023 začali spolu so žiakmi 2. ročníka preventívnu akciu s  názvom „Človek a jeho zdravie“, ktorej cieľom bolo:

  • prepojenie teoretických znalostí z oblasti prvej pomoci pri riešení simulovaných nehôd z reálneho života,
  • spoznanie a prezentácia zdravého štýlu medzi žiakmi – adolescentmi,
  • sprostredkovanie informácií mladým ľuďom o spôsoboch ako upevniť a udržať zdravie, ako rozvíjať svoju osobnosť a zvyšovať kvalitu života,
  • sprostredkovanie informácií o fetálnom alkoholovom syndróme,
  • sprostredkovanie informácií  o téme: Kulty, sekty a negatívne subkultúry mladých,  prevencia takejto závislosti.

Botanická záhrada

Počas maturitného týždňa sme s našimi prvákmi z odboru farmaceutický laborant navštívili Botanickú záhradu v Košiciach, kde si žiaci mohli doplniť teoretické zručnosti praktickými. Prostredníctvom odborného výkladu sa dozvedeli  viac o zaujímavostiach a tajomstvách v rastlinnej ríši, či už o spôsobe života sukulentných rastlín, o tom, že aj rastliny sa hýbu, o najrýchlejšie rastúcich rastlinách, o  rastlinných dinosauroch, o tom, že rastliny vedia plávať pomocou plaváčikov, alebo žiť prichytené na kôre iných rastlín a mnoho ďalšieho. V skleníku Viktória sme mali možnosť vidieť  rôzne druhy motýľov, ktoré sa u nás vo voľnej prírode nevyskytujú.

Nohejbalový turnaj – dievčatá KŠO

Dňa 7.6.2023 sme sa zúčastnili na Krajskej športovej olympiáde v nohejbale dievčat. Našu školu reprezentovali  žiačky  Michaela Nagyová z II. FL, Karolína Korečková z II. AV/OO, Emma Cinová z III. OO/AV, Daniela Patriková z II. ZL a Lea Gaberšek z I. FL. V konkurencii 6 družstiev si vybojovali dievčatá celkovo výborné 2. miesto. Za bojovnosť a úspešnú reprezentáciu našej školy všetkým zúčastneným ďakujeme.

Deň Európy 2023

Dňa 5. mája 2023 sa študenti našej školy zapojení do programu Erasmus+ spoločne so zástupcami školského parlamentu zúčastnili osláv Dňa Európy, ktoré organizovala Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a mestom Košice.

Hlavným sloganom tohtoročného podujatia bola „Demokracia v praxi“, čím chceli organizátori poukázať na potrebu zdravej a prosperujúcej demokracie, v ktorej majú občania možnosť slobodne vyjadrovať svoje názory a vyjadrovať sa k svojej budúcnosti, zvlášť v dnešnom dynamickom spoločenskom období.

 Moderátorom programového bloku ako aj celého Dňa Európy bol Jano Gordulič, ktorý priblížil študentom aktivity Európskeho parlamentu. Pre študentov stredných škôl bola pripravená aj prednáška a diskusia o overovaní faktov na sociálnych sieťach. Fact-checker AFP Robert Barca v nej vysvetlil ako nepodliehať dezinformáciám, ako sa vyhnúť chybám pri zdieľaní online obsahu a ako vyvracať falošné správy

 V rámci aktivít navštívili študenti aj „Európsku dedinku“, kde mali možnosť dozvedieť sa zaujímavosti o činnosti Európskeho parlamentu a jeho partnerov, či zapojiť sa do sprievodných súťaží a aktivít.

Vyvrcholením programu bola diskusia o najnovších opatreniach EÚ v oblasti energetickej nezávislosti, ochrany životného prostredia, bezpečného internetu a obrany demokracie, na ktorej sa zúčastnili europoslanci Peter Pollák a Ivan Štefanec, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Andrej Stančík a Lucia Lieskovská z organizácie FAKESCAPE.

Nedaj sa, hovor o tom

Edukatívne multimediálne predstavenie – „NEDAJ SA ! …hovor o TOM“

31. mája 2023 sa v telocvični našej školy uskutočnilo pre žiakov 1. a 2. ročníka  edukatívne multimediálne predstavenie „NEDAJ SA ! …hovor o TOM“, ktoré sa venovalo problematike šikanovania, rasizmu, fyzického násilia, sexuálneho obťažovania, či kyberšikany. Video – výpoveďami známych osobností (youtuberov) i neznámych ľudí, ktorí zažili šikanovanie, posmeľuje predstavenie obete k rozoznaniu a riešeniu situácie. V rámci predstavenia príslušník policajného zboru ozrejmil nástrahy kyberšikany, trestnoprávnu zodpovednosť šikanovania  a na konci predstavenia naša škola dostala certifikát, v ktorom sa zaväzuje šíriť posolstvo predstavenia.