Nedaj sa, hovor o tom

Edukatívne multimediálne predstavenie – „NEDAJ SA ! …hovor o TOM“

31. mája 2023 sa v telocvični našej školy uskutočnilo pre žiakov 1. a 2. ročníka  edukatívne multimediálne predstavenie „NEDAJ SA ! …hovor o TOM“, ktoré sa venovalo problematike šikanovania, rasizmu, fyzického násilia, sexuálneho obťažovania, či kyberšikany. Video – výpoveďami známych osobností (youtuberov) i neznámych ľudí, ktorí zažili šikanovanie, posmeľuje predstavenie obete k rozoznaniu a riešeniu situácie. V rámci predstavenia príslušník policajného zboru ozrejmil nástrahy kyberšikany, trestnoprávnu zodpovednosť šikanovania  a na konci predstavenia naša škola dostala certifikát, v ktorom sa zaväzuje šíriť posolstvo predstavenia.