Človek a jeho zdravie

Zdravie je ako perla v mori, ktorú treba chrániť, ak sme zdraví, nechýba nám nič ku šťastiu.“

Týmto citátom sme 16. 5. 2023 začali spolu so žiakmi 2. ročníka preventívnu akciu s  názvom „Človek a jeho zdravie“, ktorej cieľom bolo:

  • prepojenie teoretických znalostí z oblasti prvej pomoci pri riešení simulovaných nehôd z reálneho života,
  • spoznanie a prezentácia zdravého štýlu medzi žiakmi – adolescentmi,
  • sprostredkovanie informácií mladým ľuďom o spôsoboch ako upevniť a udržať zdravie, ako rozvíjať svoju osobnosť a zvyšovať kvalitu života,
  • sprostredkovanie informácií o fetálnom alkoholovom syndróme,
  • sprostredkovanie informácií  o téme: Kulty, sekty a negatívne subkultúry mladých,  prevencia takejto závislosti.