DOD po novom

9. novembra 2022 sa znova otvorili brány Moyzesky pre potenciálnych záujemcov o štúdium u nás. 295 návštevníkov prechádzalo chodbami školy a v jednotlivých odborných učebniach mali príležitosť nielen nahliadnuť, ale predovšetkým si vyskúšať to, čo sa na Moyzeske študuje.

Naši žiaci si v tento deň vyskúšali roly učiteľov: ukazovali, vysvetľovali a pomáhali žiakom zo základných škôl s jednotlivými úlohami.

Odborná učebňa pre praktické vyučovanie odboru asistent výživy sa stala simulovanou poradňou fyziologickej a liečebnej výživy, kde mali účastníci možnosť odmerať si krvný tlak, získať odborné zhodnotenie svojich výsledkov na bioimpedančnom analyzátore ľudského tela (hmotnosť tela, podiel tukovej a svalovej hmoty, obsah vody v tele, odporúčaný energetický príjem, fitnes skóre, WHR index a pod.) ako aj možnosť prepočítania nutričných hodnôt v pokrmoch a JL v programe Alimenta. K dispozícii bola aj prehliadka slávnostného stolovania na stužkovú slávnosť.

Návštevníci vstúpili aj do laboratórií a odborných učební odboru farmaceutický laborant. Mnohí boli odvážni a sami si pripravili preparáty, ktoré pozorovali pod mikroskopom (pokožkové bunky cibule, chloroplasty, cievne zväzky, škroby, trichómy a drúzy ibišového listu), tiež rozoberali čajovinu Species laxantes. Pripravovali Ondrejovu masť na zapareniny, Prsnú masť používanú pri prechladnutí, Rumančekovú tinktúru, ako súčasť Pleťovej vody, ale aj iné liekové formy (kapsuly, sirupy a čapíky).

V odbore očný optik boli návštevníkom predstavené odborné učebne so svojím prístrojovým vybavením. Mohli si vyskúšať základnú manipuláciu pri ich obsluhe, zmerať si dioptrie a pnutie na svojich okuliaroch, zoznámiť sa s rôznymi typmi farebných a povrchových úprav okuliarových šošoviek. Žiaci školy im zistili ich objektívnu refrakciu a zážitkovou formou predstavili vyšetrovacie testy prostredníctvom 3D technológií.

Veľký záujem zo strany návštevníkov bol aj o vyšetrenia poskytované žiakmi odboru zdravotnícky laborant. Kto sa osmelil, nechal si odmerať hladinu glukózy glukomerom alebo dokonca aj CRP (zápalový marker) v krvi. V ponuke vyšetrení bolo aj vyšetrenie moču pomocou indikátorových prúžkov. Návštevníci sa tak ocitli na chvíľu v skutočných laboratóriách.

Žiaci odboru zubný asistent si pripravili prezentáciu, kde informovali záujemcov o pestrej a dôležitej náplní práce zubného asistenta. Každý záujemca mal možnosť si prakticky vyskúšať miešanie odtlačkových a podložkových materiálov, začo boli aj odmenení zubnými pastami.

V rámci DOD sa prezentoval aj pomaturitný odbor zubný technik, ktorý je určený absolventom stredných škôl. Žiaci prezentovali rôzne tipy fixných a snímateľných náhrad a postupy ich zhotovenia, anatomickú modeláciu jednotlivých zubov, vylievanie odtlačkov a zhotovenie situačných modelov. Kto mal záujem mohol si vyskúšať modeláciu z vosku podľa predlohy a prácu pri zhotovení modelov.

Všetky otázky zo strany žiakov, rodičov aj učiteľov ZŠ o štúdium boli zodpovedané a veríme, že získali lepšiu predstavu o tom, čo sa u nás študuje a pomohli sme im pri výbere školy.

Tešíme sa na opätovné stretnutie!