Biblická olympiáda

Každý rok sa žiaci našej školy, navštevujúci predmet náboženská výchova, zúčastňujú súťaže Biblická olympiáda. Predmetom súťaže sú vybrané knihy Starého a Nového zákona. Aj v tomto školskom roku žiaci absolvovali online triedne a školské kolá. Traja najlepší postúpili do dekanátneho (okresného) kola.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády uskutočnilo 23. 3. 2022 v online priestore prostredníctvom platformy Online Olympiády.sk. Našu školu reprezentovalo 3-členné družstvo v zložení Františka Terézia Lešková (I.FL), Anna Palenčárová (I.AV/OO)Žofia Kandaliková (I.ZL) a pod vedením Mgr. Evy Babecovej sa umiestnilo na 3. mieste. Víťazky získali diplom a ceny od Diecézneho katechetického úradu v Košiciach.

Víťazkám srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Kritériá pre PKŠ (ZT) a VOŠ (DRA)

Kritériá pre prijímanie uchádzačov denného štúdia do I. ročníka 2-ročného PKŠ (zubný technik) a do I. ročníka 3-ročného VOŠ (diplomovaný rádiologický asistent) na školský rok 2022/2023:

Prihlášky na štúdium je možné posielať do 31. mája 2022.


Volejbalový turnaj zmiešaných družstiev

Po 3 rokoch, kedy sa na škole nemohli organizovať žiadne športové súťaže, kabinet TSV vyhlásil volejbalový turnaj zmiešaných družstiev. Turnaja sa zúčastnilo 9 tried a 20.4.2022 sa stretli vo vzájomných zápasoch v 3 skupinách. Do finále postúpili víťazi skupín. Vyrovnané zápasy, v ktorých sa bojovalo o každú loptu, určili konečné poradie v tomto ročníku. Víťazom turnaja sa stala trieda III. ZLA v zložení: Katarína Gondová, Karin Pekárová, Natália Mrázová, Jakub Guttman a Lukáš Pavelek. 

Za účasť všetkým ďakujeme a víťazom blahoželáme.

SOČ 2021/2022

Školské kolo SOČ

Školské kolo súťažnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti sa uskutočnilo 3. marca 2022 v miestnosti č. 105. Do súťaže sa zapojilo spolu 8 žiakov, ktorí boli riešiteľmi 5 súťažných prác (2 práce žiakov  III.OO, 1 práca žiakov III.FL, 1 práca žiaka III.ZLA a 1 práca žiačky II.ZL). Všetky prezentované práce boli vypracované aj prezentované na vysokej úrovni.

Zoznam súťažných prác a vyhodnotenie v školskom kole:

Názov práceAutoriOdbor
1. miesto: Expozícia pesticídov a vznik neurodegeneratívnych ochorení  Samuel Výrostek (III.ZLA)  04 – Biológia
2. miesto: Suchá, zhrubnutá a praskajúca pokožkaMária Matošová (III.FL) Miroslava Mihalíková (III.FL)  06 – Zdravotníctvo a farmakológia
3. miesto: S astmou o astmeNatália Čurpeková (II.ZL)  06 – Zdravotníctvo a farmakológia
3. miesto: Farebné videnie a farbocitTamara Horňáková (III.OO) Vanesa Do Duc (III.OO)  02 – Fyzika
3.miesto: Ametmetropické okoMiriama Žáková (III.OO) Jana Chalachanová (III.OO)  02 – Fyzika

Ďakujeme všetkým riešiteľom prác SOČ za zapojenie sa do súťaže.

Víťazom školského kola srdečne blahoželáme!


Krajské kolo SOČ

Obvodné kolo SOČ sa neuskutočnilo, všetky práce priamo postúpili do krajského kola.Krajské kolo sa uskutočnilo 1. apríla 2022 online formou. Reprezentovalo nás všetkých 5 prác SOČ v troch súťažných odboroch.

V odbore 04 – Biológia získal krásne 1. miesto a postup do Celoštátneho kola:
Samuel Výrostek (III.ZLA): Expozícia pesticídov a vznik neurodegeneratívnych ochorení
Samuel uspel v silnej konkurencii spomedzi 13 prác.

V odbore 06 – Zdravotníctvo a farmakológia získali krásne 2. miesto a postup do Celoštátneho kola:
Mária Matošová (III.FL), Miroslava Mihalíková (III.FL): Suchá, zhrubnutá a praskajúca pokožka
Dievčatá uspeli v silnej konkurencii spomedzi 17 prác.

Všetkým súťažiacim v krajskom kole ďakujeme za reprezentáciu školy.

Samuelovi , Márii a Miroslave srdečne blahoželáme!


Celoštátne kolo SOČ

Celoštátne kolo SOČ sa uskutočnilo 26. – 29.apríla 2022 na SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb v Bardejove. Reprezentovali nás Samuel Výrostek z III.ZL a Mária Matošová a Miroslava Mihalíková z III.FL po úspešnom postupe z Krajského kola.

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu v Celoštátnej prehliadke SOČ.

Autizmus a Downov syndróm

Pri príležitosti Dňa povedomia o autizme prebehli 13.4 a 20.4 pre žiakov 3. ročníka zaujímavé prednášky zamerané na autizmus a Downov syndróm. Pripravili si ich pre nás študentky zo spolku medikov pri UPJŠ v Košiciach. Dozvedeli sme sa mnoho nových a zaujímavých informácií, napríklad že modrá farba je farbou autizmu, ako sa správne správať k ľuďom s týmito ochoreniami, ako tieto ochorenia vznikajú a ako sa prejavujú. Obe prednášky boli podané veľmi zaujímavou a interaktívnou formou. S vysokoškoláčkami sme sa veľa rozprávali, diskutovali, pýtali sa otázky a počúvali ich príbehy z praxe, nakoľko ich mali mnoho. Uvedomili sme si, že aj s týmito ochoreniami sa dá viesť šťastný a zmysluplný život a že práve takíto ľudia si omnoho viac vážia cenu života a každého jedného dňa. O tom sme sa mohli presvedčiť na videu o 20 ročnej Miške, ktorá svojím úsmevom, cieľavedomosťou a chuťou do života potešila každého a určite sa stala inšpiráciou nie jedného človeka.