Súťaž prvej pomoci

Dňa 22.11.2021 sa na našej škole pomocou aplikácie Zoom uskutočnila súťaž prvej pomoci. Náš reprezentačný tým bol v zložení : Zuzana Pavlišková IV. FL, Diana Hovančáková III. ZLB, Samuel Širilla III. ZLA a Ladislav Szőke III. ZLA. Do súťaže sa zapojili tretiaci 20 stredných škôl. Po úvodnom príhovore riaditeľky strednej zdravotníckej školy Kukučínovej v Košiciach PhDr. Anny Hencovskej, MBA a garanta súťaže Bc. Miroslava Nagya sa začal online súboj. Online test, modelové situácie, toto boli úlohy, s ktorými sme sa húževnato popasovali. Tímová práca a hlava plná vedomostí prinieslo svoje ovocie a obsadili sme krásne 2. miesto.