Maratón písania listov

Maratón písania listov 9 – 13.12.2019

Aj v tomto školskom roku sme sa pripojili k miliónom ľudí na celom svete v rámci najväčšej medzinárodnej akcie na podporu nespravodlivo väznených, prenasledovaných alebo utláčaných ľudí, ktorú organizuje AMNESTY International pod názvom Maratón písania listov. Pani profesorka Göblová nás na hodinách občianskej náuky oboznámila s troma prípadmi: EMILA OSTROVKA z Bieloruska, YASAMAN ARYANI z Iránu a MAGAI MATIOP NGONG z Južného Sudánu. S použitím Všeobecnej deklarácie ľudských práv sme identifikovali porušenie práv v týchto prípadoch a následne písali listy …..za nespravodlivo väznených a prenasledovaných ľudí, ktoré sa odoslali vládam a úradom, ktoré majú vplyv na daný prípad a je v ich moci, aby situáciu zmenili.

Keď listy menia životy