Olympiáda v SJL

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – 19. 11. 2019

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl, je organizovaná ako postupová súťaž a je vyhlasovaná každoročne. Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.
Na našej škole sa školské kolo uskutočnilo 19.novembra 2019, zúčastnilo sa 26 študentov, v kategórii A (6 študentov) a v kategórii B (20študentov). Do druhého kola postúpilo 7 študentov, na prvých priečkach sa umiestnili:

B kategória

1. Nina Peláková – II.FL
2. Samuel Výrostek – I. ZLA
3. Lucia Pristášová – II.AV/ZuA

A kategória

1. Miroslav Mačák – III.FL
2. Rastislav Reznický – III.FL
3. Sabrina Hromá – III.ZL

Srdečne blahoželáme!

[Best_Wordpress_Gallery id=“43″ gal_title=“Olympiáda SJL 2019″]