Futsal – dievčatá

Futsal dievčat – 11. 10. 2019

Dňa 11.10.2019 sme sa zúčastnili základného kola vo futsale dievčat. Našu školu reprezentovali žiačky Katarína Rychlíková a Tamara Horňáková z I.OO, Martina Pavliščáková a Nina Peláková z II.FL, Lenka Liptaiová a Diana Sláviková z II.ZL, Aneta Palidrabová a Bianka Vaňková z III.ZL. V konkurencii 4 družstiev v skupine vybojovali dievčatá 1. miesto a postúpili do ďalšieho kola. Za bojovnosť a úspešnú reprezentáciu našej školy všetkým zúčastneným ďakujeme.

[Best_Wordpress_Gallery id=“40″ gal_title=“Futsal 2019″]

LABakadémia

LABakademia – 3. 10. 2019

Dňa 3.10.2019 sa uskutočnilo školské kolo LABakadémie v priestoroch Školského internátu na Považskej 7 v Košiciach. Žiaci štvrtých ročníkov, víťazi triednych kôl, súťažili v prezentácii seminárnych prác, ktoré vypracovali počas súvislej odbornej praxe v rôznych zdravotníckych zariadeniach. Súťaže sa zúčastnili aj všetci žiaci tretích ročníkov. Celá súťaž prebiehala v príjemnej a pokojnej atmosfére, a preto by sme chceli poďakovať všetkým tým, ktorí sa starajú o to, aby táto inšpiratívna súťaž mala každoročné pokračovanie, ale aj všetkým žiakom, ktorí našli chuť a čas venovať sa práci vo svojom voľnom čase.

Výsledky:
1. miesto v odbore AV – Katarína Urdová – Histamínová intolerancia
1. miesto v odbore OO – Lenka Dančová – Ametrické oko
1. miesto v odbore FL – Ariana Kígyósiová – Akné spôsob terapie
1. miesto v odbore ZL – Natália Semanová – Mykóza kože reakciou PAS
2. miesto v odbore ZL – Petra Klobušovská – Význam vyšetrenia stolice v gastroenterológii

Do celoslovenského kola v Banskej Bystrici, ktoré sa bude konať dňa 29 . 10. 2019, postupujú žiačky z odboru ZL – Natália Semanová s prácou Mykóza kože reakciou PAS a Petra Klobušovská s prácou Význam vyšetrenia stolice v gastroenterológii.

[Best_Wordpress_Gallery id=“37″ gal_title=“Labakademia 2019″]

KOŽAZ

Kurz na ochranu života a zdravia 2019
25.9. – 27. 9. 2019

25. septembra sme my, tretiaci a tretiačky Moyzesky, vyrazili na Kurz ochrany života a zdravia do Drienice. Boli sme ubytovaní v hoteli Javorná. Prvý deň nás učitelia rozdelili do čiat, kde sme sa popri plnení úloh na jednotlivých stanovištiach aj spoznávali so spolužiakmi z iných tried. Založili sme aj oheň a opekali špekačky. Počasie nám prialo, a tak sme využili aj ihrisko a zahrali si volejbal. Večer sme relaxovali v bazéne, saunách a soľnej jaskyni. Nasledujúci deň sme zvládli výstup na Lysú. Cesta naspäť nám ubehla rýchlo, keďže sme sa tešili na chutný obed. Po večeri nám DJ pripravil diskotéku. Večer sme po náročnom dni u rýchlo zaspali. V posledný deň sme sa pustili do hľadania „kešiek“ pomocou turistického GPS. V keške sme našli úlohy, ale aj sladkú odmenu. Celé naše snaženie bolo počas kurzu hodnotené a vedúca kurzu najlepších odmenila. Na záver ešte jeden výrok Mira, azda za všetkých: „ Pani profesorka, super ste to vymysleli, len večierka by mohla byť neskôr.“

[Best_Wordpress_Gallery id=“39″ gal_title=“Kožaz“]

Účelové cvičenie – 2. ročník

3. účelové cvičenie žiakov 2. ročníka

Účelové cvičenie pre žiakov 2. ročníkov sa uskutočnilo 11. 09. 2019 v rekreačnej oblasti Klatovianka. Predpoveď počasia bola priaznivá a tak sme sa zo sídliska KVP spoločne presunuli na miesto konania – ku chate Klatovianka.
Cvičenia sa zúčastnilo 91 žiakov druhého ročníka. Žiaci boli rozdelení do štyroch skupín.
Na pripravených stanovištiach, či už zo zdravotnej prípravy, orientácii v prírode alebo civilnej ochrane a hodu granátom, si žiaci otestovali svoje vedomosti a zručnosti.
Po skončení cvičenia sa uskutočnilo vyhodnotenie a spoločný presun na miesto zrazu, kde bol daný rozchod.

[Best_Wordpress_Gallery id=“38″ gal_title=“Účelové cvičenie 2.ročník 2019″]