2. termín prijímacieho konania pre VOŠ a PKŠ

2. termín prijímacieho konania sa uskutoční 23. augusta 2024. Prihlášky je možné podávať do 31. júla 2024.


Kritéria pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka 2-ročného PKŠ (zubný technik) na školský rok 2024/2025:

Kritéria ZT 2024-2025

Kritéria pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka 3-ročného VOŠ (diplomovaný rádiologický asistent) na školský rok 2024/2025:

Kritéria DRA 2024-2025


Prihláška na štúdium + lekársky posudok + prehlásenie uchádzača