Teambuilding zamestnancov školy

V stredu 23.8.2023 sa uskutočnil outdoorový teambuilding na Jahodnej pre zamestnancov školy. Skúsení lektori zo vzdelávacej a poradenskej spoločnosti TIMAN s.r.o. pripravili zábavný program vo forme netradičných aktivít. Rozdelení do tímov sme sa na chvíľku stali súčasťou záchrannej akcie na Alcatraze a súťažili sme v rôznych aktivitách vyžadujúcich vysoké nasadenie. Po nezabudnuteľnom zážitku a zábave nasledovala spätná väzba a odborný rozbor jednotlivých, na prvý pohľad zábavných aktivít. Výsledkom teambuildingu bolo lepšie poznanie seba v situáciách mimo vlastnej zóny komfortu, posilnenie pocitu spolupatričnosti, súdržnosti a dôvery vo svoj tím i nabratie novej energie a motivácie do nového školského roka.