SOČ 2022/2023

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Organizátorom je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Stredoškolská odborná činnosť je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborno-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti. Podmienkou je písomná odborná práca a prihlásenie žiaka do súťaže – online systému. Autor, resp. autori, prácu obhajujú ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Žiaci zapojením do súťaže riešia aktuálne témy, využívajú medzipredmetové vzťahy, učia sa pracovať v tímoch, vyhľadávať informácie, spolupracovať s odborníkmi z vysokých škôl a hospodárskej praxe. Mimoriadne úspechy žiakov sú zohľadňované pri prijímaní na vysoké školy. Svoje odborné vedecké bádanie žiaci prezentujú na medzinárodnom podujatí Expo – Sciences International (ESI) a Expo-Sciences Europe (ESE).


Školské kolo SOČ

Školské kolo súťažnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti sa uskutočnilo 1. marca 2023. Do súťaže sa zapojilo spolu 22 žiakov, ktorí boli riešiteľmi 13 súťažných prác (1 práca žiakov III.AV, 4 práce žiakov  III.OO, 6 prác žiakov III.FL, 1 práca žiakov II.FL a 1 práca žiačky III.ZL). Všetky prezentované práce boli vypracované aj prezentované na vysokej úrovni.

Zoznam súťažných prác a vyhodnotenie v školskom kole:

Názov práceAutoriTrieda
1. miesto: ApiterapiaGavulová Lucia Tkačuková AnastasiaIII.FL
2. miesto: Výživové a pohybové zvyklosti u žiakov v staršom školskom vekuLesová Dorota Urbanská ViktóriaIII.AV
3. miesto: Tajomstvo krvných skupínČurpeková NatáliaIII.ZL
Využitie fytoncídnych rastlín vo farmáciiFiceková Bianka Galandová AdelaII.FL
Vplyv stresu na spánok a jeho terapiaPalečková Miroslava Hermanová KlaudiaIII.FL
Terapia bolesti hrdlaLenková Aneta Matejovičová KarolínaIII.FL
Urinoterapia a jej využitie vo farmáciiPružinská Emma Tomadlíková ZojaIII.FL
Terapia ránBožíková Karin Kováčová Mária SofiaIII.FL
Prevencia poškodení zrakuUrbanská Melánia Puškárová ErikaIII.OO
Emetropia podľa GullstrandaCinová EmmaIII.OO
Strabizmus u dospelých v 21. storočíTereková ClaudiaIII.OO
Povrchové úpravy okuliarových šošoviekMiklošová IvanaIII.OO

Ďakujeme všetkým riešiteľom prác SOČ za zapojenie sa do súťaže. Víťazom školského kola srdečne blahoželáme!


Krajské kolo SOČ

Obvodné kolo SOČ sa neuskutočnilo, všetky práce priamo postúpili do krajského kola.Krajské kolo sa uskutočnilo 31. marca 2023 na pôde SPŠ strojníckej, Komenského 2, v Košiciach. Reprezentovalo nás 14 žiakov s 9 prácami SOČ v piatich súťažných odboroch:

02 – Fyzika:

  • Cinová Emma: Emetropia podľa Gullstranda, III.OO
  • Miklošová Ivana: Povrchové úpravy okuliarových šošoviek, III.OO

03 – Chémia a potravinárstvo:

  • Božíková Karin, Kováčová Mária Sofia: Terapia rán, III.FL

04 – Biológia:

  • Čurpeková Natália: Tajomstvo krvných skupín, III.ZL
  • Tereková Claudia: Strabizmus u dospelých v 21. storočí, III.OO

06 – Zdravotníctvo a farmakológia:

  • Gavulová Lucia, Tkačuková Anastasia: Apiterapia, III.FL
  • Pružinská Emma, Tomadlíková Zoja: Urinoterapia a jej využitie vo farmácii, III.FL

17 – Pedagogika, psychológia, sociológia:

  • Lesová Dorota, Urbanská Viktória: Výživové a pohybové zvyklosti u žiakov v staršom školskom veku, III.AV
  • Palečková Miroslava, Hermanová Klaudia: Vplyv stresu na spánok a jeho terapia, III.FL

V odbore 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia získali krásne 2. miesto a postup do Celoštátneho kola:

Lesová Dorota, Urbanská Viktória (III.AV): Výživové a pohybové zvyklosti u žiakov v staršom školskom veku

Uspeli v silnej konkurencii spomedzi 26 súťažných prác.

Všetkým súťažiacim v krajskom kole ďakujeme za reprezentáciu školy. Dorote a Viktórii srdečne blahoželáme!


Celoštátne kolo SOČ

Celoštátna prehliadka SOČ sa uskutočnila 26. – 28. apríla 2023 na SOŠ vinársko – ovocinárskej, Kostolná 3, v Modre. Reprezentovali nás Dorota Lesová a Viktória Urbanská z III.AV.

Dievčatá sa umiestnili na krásnom 5. mieste.

Dievčatám ďakujeme za úspešnú reprezentáciu v Celoštátnej prehliadke SOČ. Srdečne blahoželáme a tešíme sa spolu s nimi z krásneho 5. miesta!