Obchodovanie s ľudmi

Dňa 27. apríla 2023 sa na pôde našej školy konala odborná prednáška s diskusiou v rámci preventívno-osvetovej aktivity na tému „Obchodovanie s ľuďmi“. Táto téma sa radí medzi trojicu najvýnosnejších nelegálnych obchodov na svete. Je to trestný čin, pri ktorom sa človek stáva obeťou dobrovoľného alebo nedobrovoľného presunu na iné miesto, najčastejšie do iného štátu, kde je zneužívaný na rôzne formy vykorisťovania s cieľom ekonomického zisku.

Preventívnej aktivity, ktorú sa nám podarilo zorganizovať za spolupráce odborných pracovníkov z oddelenia operatívnej činnosti a vyšetrovania, Prezídia Policajného zboru SR, sa zúčastnili žiaci 3. ročníkov našej školy, ktorí mali možnosť počuť rôzne informácie v rámci problematiky, oboznámili sa s linkami pomoci, rôznymi klamlivými webstránkami, či formami kriminálneho správania. Lektori odprezentovali  aj rôzne zážitky či príbehy z reality, ktoré v sebe niesli poučenie. Bolo poukázané na hrozby novodobého otrokárstva, sexuálneho zneužívania či prostitúcie. Hlavným cieľom bolo viesť mladých ľudí k opatrnosti na sociálnych sieťach ako aj na trhu práce.