Diplomovaný optometrista

V nasledujúcom šk. roku 2023/2024 otvárame študijný odbor DIPLOMOVANÝ OPTOMETRISTA.

Prvý termín prijímacích skúšok sa uskutoční dňa 26. 6. 2023 (pondelok).

Druhý termín sa uskutoční len v prípade nenaplnenia triedy v 1. termíne.

Prihlášky na štúdium sa zasielajú do 31. mája 2023.

Kritéria pre prijatie uchádzačov do I. ročníka si môžete pozrieť tu:

Okruhy tém pre odbor diplomovaný optometrista: