Iné formy tabaku

Tabakové výrobky sa radia medzi bežne dostupné návykové látky vytvárajúce závislosť a poškodenie organizmu, a preto aj v tomto prípade je dôležitá pre našich žiakov nevyhnutnosť skorej informovanosti a vzdelávania. Tomu napomohla  aj naša interaktívna beseda na tému „Iné formy užívania tabaku“, ktorá bola zrealizovaná 15. 3. 2023 pre žiakov 2. ročníka pod záštitou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach.