2. termín prijímacích skúšok v odboroch ZT a DRA

2. termín prijímacích skúšok v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent (DRA) sa uskutoční 25. 8. 2022. Prihlášky je možné podať do 31. 7. 2022.

2. termín prijímacích skúšok v študijnom odbore zubný technik (ZT) sa neuskutoční.