Vzťahy a hodnoty

Dňa 6. 6. 2022 sa uskutočnila na škole prednáška Vzťahy a hodnoty pre žiakov 1. ročníka. Prednášajúcim bol Mgr. Pavol Hudák, ktorý na túto tému prednáša po celom Slovensku. Počas 4 vyučovacích hodín pútavou formou a pomocou ilustrácií na tabuli objasňoval tému z mnohých aspektov. Prednášku vhodne oživil humornými slovnými vsuvkami. Zúčastnených chlapcov poveril rozdávaním obrázkov s bielou ružou všetkým prítomným dievčatám, čím chcel symbolicky vyjadriť hodnotu ženy. Na záver bol prednášajúci odmenený srdečným potleskom.

Tieto prednášky, ktoré učia študentov hodnotám, sú už na našej škole tradíciou. Z dôvodu pandémie sa v predchádzajúcich dvoch školských rokoch neuskutočnili, veríme však, že aj budúcoroční prváci zažijú atmosféru tejto hodnotnej prednášky.