Termíny prijímacích skúšok pre odbory ZT a DRA

Harmonogram prijímacích skúšok v odboroch zubný technikdiplomovaný rádiologický asistent:


Zubný technik (2-ročné PKŠ)

Termín PS: 23. 6. 2022 (štvrtok) o 8:00.

(2. termín sa uskutoční len v prípade nenaplnenia triedy v 1. termíne).

2. termín:  25. 8. 2022 (štvrtok) o 8:00.


Diplomovaný rádiologický asistent (3-ročné VOŠ)

Termín PS: 21. 6. 2022 (utorok) o 8:00.

(2. termín sa uskutoční len v prípade nenaplnenia triedy v 1. termíne).

2. termín: 25. 8. 2022 (štvrtok) o 8:00.