2022

Výzva: Odborná prehliadka bleskozvodov (cenová ponuka)
Verejný obstarávateľ Stredná zdravotnícka škola. Moyzesova 17, Košice predložila Výzvu na predkladanie cenových ponúk s názvom – Odborná prehliadka bleskozvodov.
Predkladanie ponúk je možné do 21.12.2022.
Cenové ponuky – vyplnenú prílohu č.1, prosím, zasielať na emailovú adresu gabsturova@szske.eu, najneskôr do 21.12.2022, do 14:00.


Výzva: Odborná skúška eletroinštalácie (cenová ponuka)
Verejný obstarávateľ Stredná zdravotnícka škola. Moyzesova 17, Košice predložila Výzvu na predkladanie cenových ponúk s názvom – Odborná skúška elektroinštalácie.
Predkladanie ponúk je možné do 21.12.2022.
Cenové ponuky – vyplnenú prílohu č.1, prosím, zasielať na emailovú adresu gabsturova@szske.eu, najneskôr do 21.12.2022, do 14:00.


Výzva: Revízia elektrospotrebičov (cenová ponuka)
Verejný obstarávateľ Stredná zdravotnícka škola. Moyzesova 17, Košice predložila Výzvu na predkladanie cenových ponúk s názvom – Revízia elektrospotrebičov.
Predkladanie ponúk je možné do 21.12.2022.
Cenové ponuky – vyplnenú prílohu č.1, prosím, zasielať na emailovú adresu gabsturova@szske.eu, najneskôr do 21.12.2022, do 14:00.


Výzva: Dodanie analytických váh
Verejný obstarávateľ Stredná zdravotnícka škola. Moyzesova 17, Košice predložila Výzvu na predkladanie ponúk s názvom – Dodanie analytických váh.
Predkladanie ponúk je možné do 27.12.2022.
V prípade, záujmu zapojenia sa do súťaže, prosím o registráciu v elektronickej platforme:

Návod na registráciu nájdete tu: https://eplatforma.gov.sk/wpcontent/uploads/2022/03/vytvorenie_a_validacia_hs-.mov
Ak je Váš hospodársky subjekt už registrovaný v systéme, prosím kontaktujte verejného obstarávateľa emailom na adresu gabsturova@szske.eu za účelom dohľadania subjektu a zaslania podkladov
k výzve.
UPOZORNENIE: TOTO NIE JE VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.


Výzva: Dodanie notebookov
Verejný obstarávateľ Stredná zdravotnícka škola. Moyzesova 17, Košice predložila Výzvu na predkladanie ponúk s názvom – Dodanie notebookov.
Predkladanie ponúk je možné do 01.12.2022.
V prípade, záujmu zapojenia sa do súťaže, prosím o registráciu v elektronickej platforme:
Návod na registráciu nájdete tu: https://eplatforma.gov.sk/wpcontent/uploads/2022/03/vytvorenie_a_validacia_hs-.mov
Ak je Váš hospodársky subjekt už registrovaný v systéme, prosím kontaktujte verejného obstarávateľa emailom na adresu gabsturova@szske.eu za účelom dohľadania subjektu a zaslania podkladov
k výzve.
UPOZORNENIE: TOTO NIE JE VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.


Výzva: Laboratórny spotrebný materiál 2023
Verejný obstarávateľ Stredná zdravotnícka škola. Moyzesova 17, Košice predložila Výzvu na predkladanie ponúk s názvom – Laboratórny spotrebný materiál.
Predkladanie ponúk je možné do 30.11.2022.
V prípade, záujmu zapojenia sa do súťaže, prosím o registráciu v elektronickej platforme:
Návod na registráciu nájdete tu: https://eplatforma.gov.sk/wpcontent/uploads/2022/03/vytvorenie_a_validacia_hs-.mov
Ak je Váš hospodársky subjekt už registrovaný v systéme, prosím kontaktujte verejného obstarávateľa emailom na adresu gabsturova@szske.eu za účelom dohľadania subjektu a zaslania podkladov
k výzve.
UPOZORNENIE: TOTO NIE JE VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.


Výzva: Dodanie elektrickej energie 2023 

Verejný obstarávateľ Stredná zdravotnícka škola. Moyzesova 17, Košice predložila Výzvu na predkladanie ponúk s názvom –  Dodanie elektrickej energie 2023

Predkladanie ponúk je možné do 31.10.2022. 

V prípade, ak sa chcete zapojiť do súťaže, prosím o registráciu v elektronickej platforme:

Návod na registráciu nájdete tu: https://eplatforma.gov.sk/wp-content/uploads/2022/03/vytvorenie_a_validacia_hs-.mov

V prípade, že je Váš hospodársky subjekt už registrovaný v systéme, prosím kontaktujte verejného obstarávateľa emailom na adresu gabsturova@szske.eu za účelom dohľadania subjektu poprípade zaslania podkladov k výzve. 


UPOZORNENIE:
TOTO NIE JE VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.