2020

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Dodávka elektrickej energie 2021“
Dátum zverejnenia: 11.12.2020
Výzva na predloženie ponuky -„Dodávka elektrickej energie 2021“
Príloha k výzve -„Dodávka elektrickej energie 2021“


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Reklamné predmety – prieskum trhu“
Dátum zverejnenia: 11.12.2020
Výzva na predloženie ponuky -„Reklamné predmety – prieskum trhu“
Príloha k výzve -„Reklamné predmety – prieskum trhu“


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Laboratórny nábytok 2020“
Dátum zverejnenia: 1.12.2020
Výzva na predloženie ponuky -„Laboratórny nábytok 2020“
Príloha k výzve -„Laboratórny nábytok 2020“


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Nábytok na mieru – prieskum trhu“
Dátum zverejnenia: 27.11.2020
Výzva na predloženie ponuky -„Nábytok na mieru – prieskum trhu“


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Laboratórny spotrebný materiál – prieskum trhu“
Dátum zverejnenia: 23.11.2020
Výzva na predloženie ponuky -„Laboratórny spotrebný materiál – prieskum trhu“
Príloha k výzve -„Laboratórny spotrebný materiál – prieskum trhu“


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Notebook“
Dátum zverejnenia: 19.11.2020
Výzva na predloženie ponuky -„Notebook“
Príloha k výzve -„Notebook“


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„MS Office 2019“
Dátum zverejnenia: 16.11.2020
Výzva na predloženie ponuky -„MS Office 2019“


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Notebooky a príslušenstvo“
Dátum zverejnenia: 26.10.2020
Výzva na predloženie ponuky -„Notebooky a príslušenstvo 2020“
Príloha k výzve -„Notebooky a príslušenstvo 2020“


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Mikroskopy a príslušenstvo 2020“
Dátum zverejnenia: 23.10.2020
Výzva na predloženie ponuky -„Mikroskopy a príslušenstvo 2020“


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Laboratórny nábytok 2020“
Dátum zverejnenia: 7.7.2020
Výzva na predloženie ponuky -„Laboratórny nábytok 2020“
Príloha k výzve -„Laboratórny nábytok 2020“


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Zubolekárske prístroje 2020“
Dátum zverejnenia: 12.5.2020
Výzva na predloženie ponuky -„Zubolekárske prístroje 2020“


Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:
„Kuchynské vybavenie a prístroje“
Dátum zverejnenia: 2.3.2020
Výzva na predloženie ponuky -„Kuchynské vybavenie a prístroje“