Olympiáda v SJL

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – 19. 11. 2019

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl, je organizovaná ako postupová súťaž a je vyhlasovaná každoročne. Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.
Na našej škole sa školské kolo uskutočnilo 19.novembra 2019, zúčastnilo sa 26 študentov, v kategórii A (6 študentov) a v kategórii B (20študentov). Do druhého kola postúpilo 7 študentov, na prvých priečkach sa umiestnili:

B kategória

1. Nina Peláková – II.FL
2. Samuel Výrostek – I. ZLA
3. Lucia Pristášová – II.AV/ZuA

A kategória

1. Miroslav Mačák – III.FL
2. Rastislav Reznický – III.FL
3. Sabrina Hromá – III.ZL

Srdečne blahoželáme!

[Best_Wordpress_Gallery id=“43″ gal_title=“Olympiáda SJL 2019″]

DILATECH 2019

Dni laboratórnych technológií   04. 11. – 8. 11. 2019

Siedmy ročník Dní laboratórnych technológií DILATECH, prináša širokej verejnosti ukážku praktického využitia laboratórnych technológií a analytických metód jednotlivých odborov Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici v Košiciach. V programe sú zahrnuté interaktívne workshopy pre žiakov základných a stredných škôl, odborné prednášky pedagógov, ukážky prípravy liečiv, merania zraku a praktické ukážky analýz.

Témy DILATECH 2019

 • Katióny vo farbách
 • Zahrajme sa na sklárov
 • Svet buniek pod mikroskopom
 • Biochemické vyšetrenia
 • Stanovenie glykémie v krvi, v moči
 • Poznáš svoju krvnú skupinu?
 • Príprava liekových foriem (práškov, čapíkov)
 • Zloženie ľudského tela (workshop pre SŠ – meranie na prístrojoch)
 • Meranie optickými prístrojmi
 • Hygiena ústnej dutiny
 • Modelovanie korunkových častí zubov
 • Modelovanie, odlievanie zubov

Stolný tenis

Stolný tenis – 5. a 6. 11. 2019

V dňoch 5.11. a 6.11.2019 sa uskutočnilo regionálne kolo v stolnom tenise dievčat a chlapcov. Našu školu reprezentovali žiačky Michaela Pirníková (IV.ZL), Veronika Domaničová (III.ZL), Anastázia Majdová (III.ZL) a Tamara Alexovičová (II.FL) a za chlapcov to boli Rastislav Reznický (III.FL), Miroslav Mačák (III.FL) a Adam Uhrín (II.ZL). Tak ako minulý rok sa v konkurencii 16 družstiev z košických stredných škôl dievčatám aj chlapcom podarilo uhrať rovnaké výsledky. Dievčatá vybojovali výborné 3. miesto a postúpili do krajského kola. Chlapcom postup do ďalších bojov tesne ušiel. Za bojovnosť a úspešnú reprezentáciu našej školy všetkým zúčastneným ďakujeme.

[Best_Wordpress_Gallery id=“42″ gal_title=“Stolny tenis 2019″]