Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

V pondelok 4.9.2023 o 8.00 sa uskutoční slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024. Po slávnostných príhovoroch na školskom dvore budú žiaci triednymi učiteľmi v učebniach informovaní o organizačných pokynoch na školský rok 2023/2024.