Župné dni (20. máj 2022)

Dňa 20. 05. 2022 sme sa spolu s inými strednými školami Košického kraja zúčastnili akcie „Campus stredných škôl“, ktorá sa konala v rámci Župných dní na Námestí Maratónu mieru v Košiciach.

 Naši žiaci spolu so svojimi učiteľmi pripravili pre verejnosť rôzne aktivity, ukážky odborných zručností, ponúkali poradenskú činnosť a poskytovali aj rôzne zdravotnícke vyšetrenia, ktorými predstavili a  priblížili budúce povolanie žiakov v jednotlivých  študijných odboroch. 

V rámci aktivity s názvom „Staň sa lekárnikom“ si mohli návštevníci vyskúšať pripraviť metionínové kapsuly, alebo roztriediť čajovinu na jej jednotlivé zložky. „Nutričná poradňa“ poskytovala výživové poradenstvo zamerané hlavne na prevenciu civilizačných ochorení. Záujemcovia privítali aj možnosť  dať si odmerať  percentuálny podiel tuku v tele a spoznať tak skryté riziko vzniku týchto ochorení. V rámci praktických ukážok nechýbali ani techniky správneho čistenia zubov, ktoré si mohli okoloidúci aj vyskúšať na zubných modeloch. Zo zdravotníckych vyšetrení naši žiaci ponúkli meranie zraku prístrojom Visiotest, pomocou ktorého zisťovali potrebu korekcie zraku okuliarmi alebo zmenu korekcie, ak už niekto okuliare nosí. Ďalším vítaným vyšetrením bolo meranie hladiny cukru v krvi glukomerom a tiež orientačné  vyšetrenie krvnej skupiny sanguitestom, ktoré ocenili hlavne tí, ktorí tú svoju doposiaľ nepoznali.

Záujem bol naozaj veľký, a to v každej vekovej kategórii. Mnohí nás ocenili pochvalou a prianím opakovaných stretnutí podobného charakteru aj v budúcnosti. Veľkým prínosom obzvlášť pre žiakov bola reálna práca s ľuďmi, ktorá je nesmierne dôležitá v ich budúcom povolaní. Okrem iného získali množstvo skúseností a odniesli si kopec zážitkov na nezaplatenie.