Kritériá pre 4-ročné denné štúdium

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka 4-ročného denného štúdia na školský rok 2022/2023:

Kritériá pre prijímacie skúšky 2022-2023 (formát *.pdf)

Príloha č.1 – Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka (formát *.docx)

Príloha č.2 – Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium (formát *.docx)

Tlačivá Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka a Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium sú súčasťou kritérií v prílohe.