Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka v šk.roku 2021/2022

Prosíme prijatých uchádzačov, ktorí potvrdili nástup do 1. ročníka, aby najneskôr do 18.6.2021 doručili na adresu školy:

  1. lekársky posudok splnenia zdravotných kritérií (v prípade, že už ste ho nedoručili škole),
  2. prehlásenie rodiča o zdravotnej spôsobilosti (v prípade, že už ste ho nedoručili škole),
  3. vyplnenú prihlášku na povinne voliteľné predmety,
  4. prehlásenie o zaočkovaní proti vírusovej hepatitíde typu B.

Žiadosť o vydanie ISIC kariet pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka: https://isic.sk/platbaskoly/

Prijatí uchádzači v odbore asistent výživy predložia pri nástupe zdravotný preukaz (vydaný ošetrujúcim lekárom).

V prípade otázok nás kontaktujte

telefonicky na t.č.: 055/622 11 89 (sekretariát školy)

alebo

emailom na adresu: skola@szske.sk