Oznam pre uchádzačov – diplomovaný optometrista

Žiadame uchádzačov prihlásených na prijímacie skúšky v odbore diplomovaný optometrista, ktorí nedoručili spolu s prihláškou všetky potrebné dokumenty a potvrdenia, aby tak urobili do 11.6.2021, nakoľko neúplné prihlášky nebudú akceptované.