SOČ 2020/2021

Školské kolo SOČ

Školské kolo súťažnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti sa uskutočnilo 5. marca 2021 online formou prostredníctvom Zoom stretnutia. Do súťaže sa zapojilo spolu 12 žiakov, ktorí boli riešiteľmi 6 súťažných prác (1 práca žiakov II.ZLA a I.ZL, 2 práce žiakov III.FL, 3 práce žiakov III.OO). Všetky prezentované práce boli vypracované aj odprezentované na vysokej úrovni.

Zoznam súťažných prác a vyhodnotenie v školskom kole:

Názov práce, súťažný odborAutoriKonzultant
1. miesto:
Nespavosť a jej liečba
(06 – Zdravotníctvo a farmakológia)
Blážová Ema (III.FL)
Bujačková Simona (III.FL)
Mgr. Bernadeta Gajdošová
2. miesto:
Covid-19 z pohľadu 15 – 19-ročných
(04 – Biológia)
Výrostek Samuel (II.ZLA)
Lešková Dorota (I.ZL)
RNDr. Stupáková Viktória, PhD.
3. miesto:
Prírodná a alternatívna liečba menštruačných problémov
(06 – Zdravotníctvo a farmakológia)
Mitrová Ema (III.FL)
Pavlišková Zuzana (III.FL)  
PharmDr. Mária Vattaiová
3. miesto:
Vývoj oka do dospelosti
(04 – Biológia)
Matiová Karin (III.OO)
Juhásová Natália (III.OO)
Ing. Antónia Jakubíková
Farebné videnie a farbocit
(02 – Fyzika)
Priščáková Michaela (III.OO)
Polyaková Natália (III.OO)  
Ing. Xénia Brečková
Kontaktné šošovky – vznik, vývoj
(02 – Fyzika)
Štofaníková Sára (III.OO)
Juščáková Klára (III.OO)  
Ing. Martin Brečko

Ďakujeme všetkým riešiteľom prác SOČ za zapojenie sa do súťaže aj v tomto náročnom čase.

Víťazom školského kola srdečne blahoželáme!

Krajské kolo SOČ

Obvodné kolo SOČ sa neuskutočnilo, všetky práce priamo postúpili do krajského kola. Krajské kolo sa uskutočnilo 31. marca 2021 online formou. Reprezentovalo nás všetkých 6 prác SOČ v troch súťažných odboroch.

V odbore 06 – Zdravotníctvo a farmakológia získali krásne 3. miesto:

Ema Blážová (III.FL), Simona Bujačková (III.FL): Nespavosť a jej liečba

Uspeli v silnej konkurencii spomedzi 19 prác.

Dievčatám srdečne blahoželáme!

Všetkým súťažiacim v krajskom kole ďakujeme za reprezentáciu školy.