Vzdelávací seminár

Dvojdňový vzdelávací seminár mal veľmi zaujímavú obsahovú náplň. Odzneli tieto prednášky a diskusie k nim:

  1. Zdravotnícky systém na Slovensku, Ing. Peter Pažitný, MSc. (Health Policy Institute)
  2. Farmaceutický trh, trh s liekmi, Prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc. (FaF UK)
  3. Právne aspekty fungovania zdravotníctva / lekárenstva, PharmDr. Juraj Fecsu, MSc. ( Lekáreň Poliklinika Mýtna
  4. Lieková politika a cenotvorba na Slovensku, MUDr. Angelika Szalayová  (Health Policy Institute)
  5. Etika v povolaní farmaceutického laboranta, PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. (FaF UK )
  6. Zásobovanie liekmi, PharmDr. Alžbeta Streharski  (Lekáreň sv. Michala)
  7. Zdravotníctvo 2020. Strategické scenáre, Ing. Peter Balík, MA (Health Policy Institute)
  8. Marketing voľnopredajných liekov, úloha reklamnej agentúry, Ing. Kateřina Drhová, Zentiva., Agentúra
  9. Marketing v lekárni, PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH
  10. Cross – selling ako odborný nástroj pri dispenzačnej práci v lekárni, PharmDr. Jana Matušková

Súčasťou seminára bol workshop zameraný na praktické úlohy súvisiace s voľbou správnych liekov na zabezpečenie potrieb pacienta.
Konal sa pod vedením PharmDr. Jany Matuškovej.