Získali sme Fragnerov pohár

Získali sme Fragnerov pohár Nadácie Zentiva 2013 a grant pre rozvoj vzdelávania vo výške 5 000 €.

Vzdelávací projekt Nadácie určený študentom stredných zdravotníckych škôl, odbor farmaceutický laborant, vyvrcholil 12. decembra 2013 slávnostným vyhlásením víťazov a odovzdaním ocenenia v podobe Fragnerovho pohára najúspešnejšej strednej zdravotníckej škole. O víťazoch rozhodla odborná komisia na základe kvality súťažných seminárnych prác.

Medzi 15 najlepších prác z 10 našich študentov postúpilo 7 študentov.

Našu školu reprezentovali žiačky:

  1. Kristína Šmajdová, III. FLA
  2. Veronika Chripáková, IV. FLA
  3. Gloria Laura Michalčíková, IV. FLA
  4. Marcela Štofaníková, IV. FLA
  5. Barbora Babičová, IV. FLB
  6. Katarína Koščáková, IV. FLB
  7. Natália Kosťová, IV. FLB

Po ukončení obhajoby, ktorá sa konala 11. 12. 2013, boli vyhodnotených 10 najlepších seminárnych prác. V desiatke najlepších prác sa umiestnili práce 5 študentov našej školy.

Záverečné vyhodnotenie:

1. miesto: Kristína Šmajdová III. FLAvíťazná práca – Cestovný balíček
2. miesto: Barbora Babičová, IV. FLB
4. miesto: Marcela Štofaníková, IV. FLA
5. miesto: Gloria Laura Michalčíková, IV. FLA
7. miesto: Natália Kosťová, IV. FLB

Autori 10 najlepších prác získali odmenu. Zúčastnia sa na exkurzii vo výrobnom závode ZENTIVA v Prahe v termíne 11.2. – 13.2.2014. Všetci študenti získali certifikát o úspešnom absolvovaní odborného seminára.

Seminárne práce všetkých 10 žiakov našej školy získali spolu vysoké bodové ohodnotenie a tak sa naša škola stala celkovým víťazom tohoto ročníka.

Získali sme ocenenie Fragnerov pohár Nadácie Zentiva 2013 a grant pre rozvoj vzdelávania vo výške 5 000 €.

Napísali o nás

http://www.istp.sk/clanok/3917/Fragnerov-pohar-Nadacie-Zentiva-poputuje-do-Strednej-zdravotnickej-skoly-v-Kosiciach

http://www.teraz.sk/fotodennik/fragnerov-pohar-nadacie-zentiva-poputu/71509-fotografia.html#/fotodennik/fotografia/71508

http://www.teraz.sk/zdravie/fragnerov-pohar-poputuje-do-strednej-zd/67527-clanok.html

http://www.24hod.sk/fragnerov-pohar-nadacie-zentiva-poputuje-do-kosic-cl260711.html

http://www.aktuality.sk/clanok/241920/fragnerov-pohar-nadacie-zentiva-poputuje-do-kosic/

http://www.24hod.sk/fragnerov-pohar-poputuje-do-strednej-zdravotnickej-skoly-v-kosiciach-cl260655.html