Účelové cvičenie žiakov prvého ročníka

Účelové cvičenie žiakov prvého ročníka sa konalo 16. 09. 2021. Cvičenie sa konalo v rekreačnej oblasti Anička.

Na pripravených stanovištiach, či už zo zdravotnej prípravy, orientácie v prírode alebo civilnej ochrany a behu na 100m si žiaci otestovali svoje vedomosti a zručnosti.

Príjemné počasie a dobrá nálada nás sprevádzala celý čas. Po skončení cvičenia sa uskutočnilo vyhodnotenie. Potom sme sa spoločne presunuli k štadiónu Lokomotívy, kde bol daný rozchod.